Umetanje šrafure

Označavanjem funkcije i izborom stavke izbornika FunkcijeŠrafura, otvorit će se ovakvo okno kroz koje dodajete šrafuru. Izmjenu postojeće šrafure vršite njenim označavanjem u panel unosa i korištenjem FunkcijeUređivanje.... Šrafurom ističete željene plohe grafa.

Šrafura

U oknu kartice Šrafura odabirete slijedeće mogućnosti:

Između funkcije i x-osi

Najčešći tip šrafure. Šrafirat će se ploha između funkcije i x-osi u odabranom intervalu. U slučaju korištenja Smanjene do presjecišta. ili Povećanje do presjecišta., mijenjat će se i veličina i položaj šrafure.

Između funkcije i y-osi

Šrafirat će se ploha između funkcije i y-osi u odabranom intervalu. Najčešće se koristi pri parametarskim funkcijama. Uočite da i ovdje koristite x-koordinatu za interval. U slučaju korištenja Smanjene do presjecišta. ili Povećanje do presjecišta., mijenjat će se i veličina i položaj šrafure.

Ispod funkcije

Šrafirat će se ploha između funkcije do ispod x-osi u odabranom intervalu. U slučaju korištenja Smanjene do presjecišta. ili Povećanje do presjecišta., mijenjat će se i veličina i položaj šrafure.

Iznad funkcije

Šrafirat će se ploha iznad funkcije do granice grafa u odabranom intervalu. U slučaju korištenja Smanjene do presjecišta. ili Povećanje do presjecišta., mijenjat će se i veličina i položaj šrafure.

Unutar funkcije

Šrafirat će se ploha između dviju funkcija. U slučaju korištenja Smanjene do presjecišta. ili Povećanje do presjecišta., mijenjat će se i veličina i položaj šrafure. Ovo je vrlo korisno za isticanje zatvorenih dijelova parametarskih i polarnih funkcija, ali i pri standardnim.

Između funkcija

Šrafirat će se ploha između dviju funkcija. Prva funkcija je ona koju ste označili u panel unosa prije pozivanja naredbe šrafure, a drugu odabirete s popisa na kartici 2. funkcija. Standardne funkcije će imati isti interval šrafiranja. Za parametarske funkcije možete odabrati različit raspon. Ukoliko ne odredite interval šrafure druge funkcije, koristit će se isti raspon kao i za prvu..

Mogućnosti

Na prikazanoj kartici Mogućnosti odabirete i mijenjate izgled šrafure.

Od

Ovdje određujete početak intervala. Unosite x-koordinatu za standardne funkcije ili t-parametar za parametarske i polarne funkcije. Ukoliko niste odredili početak, šrafiranje počinje u minus beskonačno. Ako kvačicom označite Smanjene do presjecišta., šrafura će se protezati od dane vrijednosti do osi, rubova plohe ili do slijedeće krivulje, ovisno o odabranom tipu šrafure.

Do

Ovdje određujete početak intervala. Unosite y-koordinatu za standardne funkcije ili t-parametar za parametarske i polarne funkcije. Ukoliko niste odredili početak, šrafiranje ide do beskonačnosti. Ako kvačicom označite Povećanje do presjecišta., šrafura će se protezati od dane vrijednosti do osi, rubova plohe ili do slijedeće krivulje, ovisno o odabranom tipu šrafure.

Stil

Ovdje određujete izgled šrafure.

Boja

Ovdje određujete boju šrafure.

Mark border

Check this to draw a line around the border of the shading. Uncheck it to leave the shading without a border, which is useful if you want two shadings to look as one.

2. funkcija

When you have chosen Između funkcija in the Šrafura tab, you may select the second function in the 2. funkcija tab. The dialog with the 2. funkcija tab is shown below.

Raspon šrafure za 2, funkciju

Ovdje određujete interval šrafiranja za drugu funkciju isto kao što ste to odredili za prvu na kartici Mogućnosti. Ovo nije dostupno za standardne već samo za parametarske funkcije. Ukoliko niste odredili početak ili kraj druge parametarske funkcije, koristit će se iste vrijednosti kao za prvu. Kod standardnih funkcija, interval šrafure je uvijek isti.

Šrafura je izvrstan način isticanje plohe, ali ako dođe do neočekivanih rezultata, provjerite jeste li označili pravu funkciju i interval. Pokušaj šrafure između asimptote ili čudne parametarske funkcije može rezultirati neočekivanim. Stvarno, što želite?