Graph

Verze 4.4

Český překlad: 
Pavel Šimerka

Obsah

Co je Graph?
Používání programu Graph
Instalace a spuštění
Často kladené dotazy
OLE server/klient
Přehled položek menu
Chybové zprávy
Funkce
Přehled funkcí
Konstanty
Trigonometrické
Hyperbolické
Mocniny a logaritmy
Komplexní
Zaokrouhlování
Nespojité
Speciální
Dialogy
Osy
Možnosti
Vložit funkci
Vložit tečnu/kolmici
Vložit šrafování
Vložit posloupnost bodů
Vložte regresní křivku
Vložit popis
Vložit vztah
Vložit f'(x)
Vlastní fukce/konstanty
Hodnota
Tabulka
Animovat
Uložit jako obrázek
Doplňky
Poděkování
Slovník pojmů