Woordenlijst

complex getal

Complexe getallen zijn een superset van reŽle getallen. Complexe getallen zijn twee dimensionaal en wordt meestal geschreven op rechthoekige vorm als a + b i waar a het reŽle deel is en b het imaginaire deel. De imaginaire eenheid i wordt gedefinieerd als i^2 =- 1. Complexe getallen kunnen ook getoond worden op polaire vorm als a a de absolute waarde van het getal is en de hoek van het getal in radialen of graden.

Complexe getallen worden gebruikt in het Bereken dialoogvenster voor standaardfuncties en voor grafische functies als Bereken met complexe getallen ingeschakeld is onder de Instellingen tab in het dialoogvenster Assen bewerken.

functielijst

De functie lijst wordt getoond in de linkerkant van het hoofdvenster. Deze lijst toont een lijst met alle functies, raaklijnen, puntenreeksen, arceringen en relaties. Wanneer je een item wilt manipuleren, moet je het eerst selecteren. Het geselecteerde item is normaal blauw gemarkeerd, maar het zal gemarkeerd worden in het grijs als iets anders als in de functielijst al iets die kleur heeft. Je kan het geselecteerde element manipuleren vanuit het Functie menu of via het context menu dat verschijnt als je right clickop het element.

grafiekelement

Een graph-element is iets dat wordt weergegeven in het coŲrdinatensysteem. Dit kan een functie zijn, een puntenreeks, een label, een relatie, enz. Graph elementen worden ook weergegeven in de functie lijst waar ze kunnen worden gemanipuleerd door vanuit het Functie menu of het context menu.

legende

De legende is een vak dat standaard in de rechter bovenhoek vanhet grafisch gebied verschijnt, en vermeldt een lijst van de geplotte functies, raaklijnen, arceringen, en puntenreeksen in het coŲrdinatenstelsel. Selecteer Toon de legende onder Instellingen in de Assen bewerken dialoog om de legende te tonen. Klik rechts op een item in de lijst en schakel Toon in de legende. uit, als je niet wil dat het item getoond wordt in de legende. Bij het bewerken van een item kan je tekst laten weergeven in de legende. Voor functies en raaklijnen zal de functievergelijking getoond worden als er geen legendetekst ingevoerd is.

natuurlijk getal

De getallenverzameling ...,- 3, -2, -1, 0,1, 2, 3, ... heet de gehele getallen en is een deelverzameling van de reŽle getallen. Een gegeven getal n kan negatief, nul of positief zijn.

numerieke uitdrukking

Een uitdrukking die geŽvalueerd kan worden als een getal is een numerieke expressie. De uitdrukking kan een willekeurige combinatie van cijfers, constanten, variabelen, operatoren en functies bevatten.

radialen

Radialen zijn een manier om de grootte van een hoek te beschrijven, zoals graden ook doet, maar radialen zijn geen eenheid zoals graden. De hoek van een hele cirkel is 360į of 2π radians. Een hoek in radialen kan je omzetten naar graden door te vermenigvuldigen met 180į/π. Een hoek in graden kan omgezet naar radialen door vermenigvuldiging met π/180į. Je kan kiezen voor trigonometrische functies kiezen om radialen of graden te gebruiken in het Assen bewerken dialoogvenster onder de Instellingentab.

reŽel getal

Een reŽel getal van de vorm nnn.fffEeee waar nnn het geheel getal deel is dat kan negatief zijn. fff is de breukdeel dat gescheiden is van het gehele deel met een punt '.'. De breukdeel is optioneel, maar ofwel het geheel deel of het breukdeel moet er zijn. E is de exponentscheider en moet een 'E' in hoofdletters zijn. eee is de exponent optioneel voorafgegaan door een '-'. De exponent is alleen nodig wanneer de E er is. Merk op dat 5E8 hetzelfde is als 5*10^8.