Installatie en opstarten

Installatie

Graph wordt meestal verdeeld als een installatie-programma met de naam SetupGraph-x.y.exe, waar x.y het versienummer is. Installeren doe je door het bestand uit te voeren en de instructies te volgen. De installatie installeert de volgende bestanden in de geselecteerde map en submappen:

Bestand(en)Omschrijving
Graph.exeHet programmabestand.
PDFlib.dllBibliotheek gebruikt om PDF-bestanden te maken.
Thumbnails.dllShell-extensie voor het tonen van thumbnails van grf-bestanden in de Verkenner.
Locale\*.moVertalingen van het programma.
Help\*.chmHelpbestanden in verschillende talen.
Plugins\*.pyEnkele voorbeelden van plugins. Aangepaste plugins kan hier ook geplaatst worden.
Lib\*.pyBibliotheekbestanden die gebruikt worden door plugins.
Examples\*.grfEnkele voorbeelden die kunnen worden geopend in Graph.

De installatie maakt een snelkoppeling in het Start-menu, deze kan gebruikt worden om het programma te starten. Tijdens de installatie selecteer je de gewenste taal. Dit kan later veranderd worden via het Opties dialoogvenster.

Als een oudere versie van het programma reeds geļnstalleerd is, suggereert de installatie u een installatie in dezelfde directory. Je kunt gewoon installeren over de oude versie. Het is niet nodig om eerst de oude versie te verwijderen, maar zorg ervoor dat de oude versie niet draait tijdens het installeren.

De Graph Setup kan de parameters aannemen opgegeven in de tabel hieronder. Deze zijn vooral handig om de installatie te automatiseren.

ParameterOmschrijving
/SILENTVerzoekt om een stille installatie, wat betekent dat de wizard en het achtergrondvenster niet worden weergegeven, maar wel het vooruitgangvenster. Al het andere is normaal dus worden bijvoorbeeld foutmeldingen tijdens de installatie weergegeven. Als een herstart noodzakelijk is, wordt een Nu de computer herstarten? bericht weergegeven.
/VERYSILENTVerzoekt om een zeer stille Setup. Dit is hetzelfde als stille waar ook het installatie vooruitgangvenster niet wordt weergegeven. Als een herstart noodzakelijk is, zal de Setup opnieuw op te starten zonder te vragen.
/NORESTARTInstrueert Setup niet opnieuw op te starten, zelfs als het nodig is.
/LANG=languageSpecifieert de te gebruiken taal. language geeft de Engelse naam van de taal. Wanneer een geldige /LANG parameter gebruikt wordt, zal de Selecteer taal dialoog onderdrukt worden .
/DIR=x:\dirnameOverschrijft de standaard directorynaam weergegeven op de pagina van de Selecteer locatie wizard. De gegeven padnaam moet volledig geldig zijn.

De-installatie

De-installatie wordt gedaan van Add/Remove Programs in de Control Panel. Selecteer gewoon Graph en klik op de knop Wijzigen / verwijderen . Dit zal alle sporen van het programma verwijderen. Als er bestanden toegevoegd werden aan de installatie-directory na de installatie, word je gevraagd of je ze wilt verwijderen. Zorg ervoor dat Graph niet actief i tijdens het verwijderen.

Opstarten

Meestal wordt Graph gestart vanuit de link in de Start menu. Een .grf-bestand kan worden doorgegeven als parameter, in dit geval zal Graph het opgegeven bestand openen. Aansluitend hierop kunnen de parameters uit onderstaande tabel naar Graph doorgegeven worden in de opdrachtregel.

ParameterOmschrijving
/SI=fileWordt gebruikt om een geopend. GRF-bestand op te slaan als beeldbestand. Het bestandstype kan een zijn uit afbeeldingsformaten ondersteund door Graph.
/WIDTH=widthWordt gebruikt in combinatie met /SI om van het beeld dat moet worden opgeslagen de breedte op te geven in pixels .
/HEIGHT=heightWordt gebruikt in combinatie met /SI om van het beeld dat moet worden opgeslagen de hoogte op te geven in pixels .