Εισαγωγή σημειοσειράς

Graph can import point series from text files where the values are delimited by comma, semicolon, space or tabulator. You use ΑρχείοΕισαγωγήΣημειοσειρά... and select the file to import. If you do not specify the type of file, Graph will try to guess the delimitor.

Το πιο απλό αρχείο μοιάζει με αυτό, που χρησιμοποιεί κόμμα ως οριοθέτη:

1,1.7
2,4.3
3,9.5
4,16.2

Όταν εισαχθεί παίρνετε μια σημειοσειρά με τις συντεταγμένες: (1,1.7), (2,4.3), (3,9.5), (4,16.2)

Ένα αρχείο με περισσότερες από δύο στήλες θα εισαχθεί όπως αρκετές σημειοσειρές με τις ίδιες συντεταγμένες x όπως ορίστηκε στην πρώτη στήλη. Ιδού ένα παράδειγμα με ; ως οριοθέτη:

50;71,8113997;78,23883162;79,17509098;78,58979676;78,62449077;78,2374541;77,7637696
55;71,81941659;78,17869416;79,2155277;78,48195769;78,6005272;78,22113423;77,7874084
60;71,82943769;78,12714777;79,24787707;78,55661551;78,51266076;78,2129743;77,8425656
65;71,82866684;78,08419244;79,20744036;78,54002489;78,56857576;78,22929417;77,8189268
70;71,81448312;78,06701031;79,18317833;78,55661551;78,55260005;78,24561404;77,75589

Όταν εισαχθεί παίρνετε 7 σημειοσειρές που όλες μοιράζονται τις ίδιες συντεταγμένες x.

Μπορείτε να ονομάστε τη σημειοσειρά ξεκινώντας τη γραμμή πριν τα δεδομένα με # ακολουθούμενο από τα ονόματα χωρισμένα με τον ίδιο διαχωριστικό όπως τα δεδομένα. Αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αρκετών σημειοσειρών που δεν μοιράζονται τις ίδιες συντεταγμένες x χωρίζοντας τις σημειοσειρές με ένα # και προαιρετικά ένα όνομα για την παρακάτω σημειοσειρά. Το παρακάτω δείχνει ένα παράδειγμα με διάστημα ως διαχωριστικό:

#a b
0 0.2 0.5
1 1.4 -1.7
2 2.1 -2.6
3 3.8 -3.3
#d e
4 4.3 -4.1
5 5.8 -5.5
6 6.1 -6.1
7 7.9 -7.6

Αυτό θα δημιουργήσει τέσσερις σημειοσειρές καθεμιά με τέσσερα σημεία δεδομένων με ονόματα a, b, c και d. Το a και το b θα μοιράζονται τις ίδιες συντεταγμένες x και τα c και d θα μοιράζονται τις ίδιες συντεταγμένες x.

Όχι μόνο αριθμοί, αλλά κάθε έγκυρη παράσταση μπορεί να εισαχθεί. Το παρακάτω εμφανίζει ένα παράδειγμα με ;

1;sin(0.1)
2;sin(0.2)
3;1+sin(0.3)
pi;2*sin(pi/2)