Uredi osi

Ob izbiri UrediOsi... se vam pojavi spodnje pogovorno okno. V tem oknu lahko nastavite vse, kar je povezano z osmi. Pogovorno okno vsebuje 4 zavihke. Prvi zavihek (slika spodaj) vsebuje nastavitve osi x. Jeziček za nastavitve osi y je popolnoma enak.

x-os/y-os

Minimum

Najmanjša vrednost na izbrani osi. Privzeto: -10.

Maksimum

Največja vrednost na izbrani osi. Privzeto: 10.

Merilo ozna

Gre za razdaljo med dvema oznakama na osi. Oznake so prikazane kot majhne črtice pravokotno na os. Merilo ozna se uporablja za oznake na osi in za prikazano skalo. Če na osi uporabljate logaritmično skalo, pomeni Merilo ozna faktor med oznakami. Primer: Če je Merilo ozna nastavljen na 4, bodo prikazane oznake 1, 4, 16, 64 itd. na logartmičn skali in 0, 4, 8, 12 itd. na normalni skali.

Merilo mreže

Gre za razdaljo med dvema mrežnima črtama, pravokotno na os. Uporablja se samo, če je mreža prikazana.

Logaritmično merilo

Potrdite polje, če želite na izbrani osi imeti logaritmično skalo.

Prikaži števila.

Ko potrdite izbiro, so na osi prikazana števila tako kot ste določili v Merilo ozna.

Oznaka

Ko potrdite to izbiro, bo desno nad osjo x prikazano ime osi, ki ste ga vnesli v vnosno polje ob potrditvenem polju Oznaka. Za y-os, bo tekst prikazan na vrhu desno. Dodate lahko enote, ki ste jih uporabili na posamezni os.

x-os seka y-os v:

Gre za koordinato pri kateri os, seka drugo os. Uporablja se samo v primeru, ko je Slog osi Križ. Privzeta vrednost: 0

Samodejno

Ko imate potrjeno to izbiro, vam program samodejno poišče Merilo ozna, ki ustreza velikosti osi in velikosti okna.

Samodejno

Ko je izbira potrjena, bo imel Merilo mreže isto vrednost kot Merilo ozna.

Prikaži kljukice

Z izbiro določite, ali bodo vidne majhne črtice na osi, ki prikazujejo razdalje glede na Merilo ozna.

Prikaži mrežo

Ko je izbrano to polje, bodo izrisane pikčaste mrežne črte pravokotno na os. Izbor barve mrežne črte je možen na zavihku Pisava in barva, razmik je določen v Merilo mreže.

Prikaži kot večkratnike π

Ob potrditvi tega polja so števila na osi prikazana kot deli števila π, na primer 3π/2. Prikaži števila. mora biti omogočen, da bo izbira možna.

Nastavitve

Ime

Tu lahko vnesete naslov, ki bo prikazan nad koordinatnim sistemom. Uporabite gumb na desni za spremembo oblike pisave.

Prikaži legendo

Potrdite izbiro, ko želite prikazati legenda s spiskom funkcij in zaporedij točk v zgornjem desnem kotu koordinatnega sistema. Pisavo lahko spremenite na zavihku Pisava in barva.

Položaj legende

Tu lahko izberete pozicijo legenda. Mesto legende lahko spremenite tudi tako, da z desnim gumbom kliknete na glavno okno.

Računaj s kompleksnimi števili.

Izberite polje, če želite uporabiti kompleksna števila za izračune med risanjem grafa. To bo povečalo čas, potreben za izris grafa, vendar je to včasih potrebno, če so vmesni rezultati kompleksni. Končni rezutat mora biti realen, če ga želite izrisati na grau. Postopek ne bo vplival na vrednotenja.

Slog osi

Izberite Brez, če ne želite imeti prikazanih osi. Izberite Križ, če želite normalen koordinatni sistem. Lokacijo osi lahko spremenite s pomočjo y-os seka pri in s pomočjo x-os seka pri. Izberite Obdano, če želite osi na dnu in na levi strani slike koordinatnega sistema. Nastavitev bo preglasila y-os seka pri / x-os seka pri, ki ste ju morebiti izbrali.

Koti

Izberite ali naj se trigonometrične funkcije izračunavajo v Radiani ali v Stopinje. Nastavitev se uporablja tudi, ko prikazujemo kompleksna števila v polarni obliki.

Pisava in barva

Barve

Spremenite lahko barvo ozadja, osi ali mrežnih črt.

Pisava

Spremenite lahko pisavo oznak osi, številk na skali osi in pisavo legende za legenda.

Shrani kot privzeto

Potrdite to polje, če želite shraniti spremembe za bodočo rabo. Vse nastavitve se bodo upoštevale, ko boste na novo ustvarili koordinatni sistem. Privzete nastavitve so osnovne; vsak uporabnik, si bo izdelal lastne.