Uložit jako obrázek

Použijte položku menu SouborUložit jako obrázek... na uložení zobrazeného souřadnicového systému jako obrazový soubor. Když je položka menu zvolena, objeví se standardní dialog Uložit jako. V tomto dialogovém okně zapíšete jméno souboru, zvolíte složku a vyberete jeden z možných typů formátu:

Windows Enhanced Metafile (emf)

Metasoubory jsou obyčejně upřednostňované, protože jsou malé a dobře vypadají i při změně velikosti. I když jsou soubory emf podporované systémem MS Windows, nejsou příliš přenositelné.

Škálovatelná vektorová grafika (svg - Scalable Vector Graphics)

Toto je formát pro přenositelné soubory a měl by být proto upřednostňován pro soubory umísťované na Internetě. Stále však není podporován všemi prohlížeči.

Přenositelná síťová grafika (png - Portable Network Graphic)

Formát png je lépe komprimovaný než soubory typu bmp. Je to formát nejvíc podporovaný na webových stránkách, protože je úsporný a dokáží ho zpracovat všechny prohlížeče.

Bitová mapa Windows (bmp - Windows Bitmap)

Bitová mapa Windows je formátem podporovaným téměř všemi programy Windows, které dokáží číst grafické soubory.

Formát konzorcia Joint Photographic Experts Group (jpeg)

Konzorcium fotografických expertů (jpeg) navrhlo grafický formát bitové mapy se ztrátovou kompresí. Zde je tento formát podporován, ale přesto se jeho používání nedoporučuje, protože grafy se často zobrazí rozmazané.

Přenositelný formát dokumentu (pdf - Portable Document Format)

Formát pdf není vlastně grafickým formátem. Je to možnost, jak uložit dokumenty jako postscript přenositelným způsobem. Program Graph ukládá dovnitř souboru pdf obrázky s formátem png.

Tlačítko Možnosti... v dialogu Uložit se dá použít pro změnu velikosti obrázku. V závislosti na zvoleném formátu obrázku budete moci nastavit i další parametry.