Dialogy

Obsah

Osy
Možnosti
Vložit funkci
Vložit tečnu/kolmici
Vložit šrafování
Vložit posloupnost bodů
Vložte regresní křivku
Vložit popis
Vložit vztah
Vložit f'(x)
Vlastní fukce/konstanty
Hodnota
Tabulka
Animovat
Uložit jako obrázek