Vložit vztah

Tento dialog se používá pro zadání vztahu do grafu. Termín Vztah je společným pojmenováním nerovností a rovnic, také nazývaných jako implicitní funkce. Pro vložení vztahu použijte menu FunkceVložit vztah.... Změnu existujícího vztahu docílíte tím, že vztah nejdřív zvolíte v poli Seznam funkcí a pokračujete položkou menu FunkceUpravit....

Vztah

Sem zapíšete vztah, který chcete zobrazit jako graf. Musí to být buď rovnice nebo nerovnost. x a y použijte pro nezávislé proměnné. Rovnice je výrok, ve kterém jedna kvantita se rovná druhé, a tyto kvantity jsou odděleny operátorem =. Například rovnice x^2 + y^2 = 25 se zobrazí jako kružnice s poloměrem 5.

Nerovnost je výrok, ve kterém jedna kvantita je větší nebo menší než druhá, a tyto kvantity musí být odděleny jedním z těchto čtyř operátorů: <, >, <=, >=. Příkladem nerovnosti může být třeba abs(x) + abs(y) < 1. Pomocí dvou operátorů může být stanoven rozsah, například y < sin(x) < 0.5.

Můžete použít všechny operátory a vestavěné funkce jako pro kreslení grafů funkcí. Navíc můžete také použít vámi navrhnuté vlastní funkce.

Interval

Zde máte možnost zadat omezení, kterým bude jakýkoliv numerický výraz. Vztah bude platný a graficky zobrazený jen v intervalu, pro který je výraz omezení nenulový. Výraz pro omezení se obyčejně skládá ze série nerovností, oddělovaných logickými operátory (and, orxor). Stejně jako ve vztahu, i zde se použijí x a y jako nezávisle proměnné.

Například, máte-li vztah x^2 + y^2 < 25, kterým je vyplněný kruh, výraz pro omezení x > 0 and y < 0 se projeví tak, že se z původního kruhu zobrazí jen výseč jeho čtvrtého kvadrantu.

Popis

Sem můžete zapsat text, který se zobrazí v poli legenda. Pokud toto pole zůstane prázdné, v legendě se ukáže vztah a jeho případné omezení v intervalu.

Vlastnosti

Zde si můžete zvolit styl zabarvení nerovností, barvu a šířku u rovností. Nastavený Styl se použije pouze pro nerovnosti, v případě rovnosti se ignoruje. Pokud má být viditelné překrývání nerovností, musí mít zvoleny různé styly. Pole Šířka stanovuje tlouštku čáry, kterou se vykreslí rovnost, nebo tlouštku okraje nerovnosti. Pro nerovnost může být šířka nastavena na nulu, čím se vyloučí nakreslení její hraniční linie.