Vložit f'(x)

Níže uvedený dialog se použije na vytvoření grafu první derivace funkce. Na vytvoření derivace nejprve zvolte funkci, kterou chcete derivovat, a použijte menu FunkceVložit f'(x)....

Když derivovaná funkce je běžnou funkcí, její první derivací je sklon té funkce, a je definována jako derivace funkce podle proměnné x: f'(x) = df(x)/dx

Pro průběh derivace si můžete zvolit rozsah argumentu, styl čáry, její šířku a barvu. Derivace bude vložena jako funkce a jako taková může být upravovaná. Derivace se sama nezmění, když změníte původní derivovanou funkci.