Vlastní fukce/konstanty

Program Graph vám dává možnost definovat vaše vlastní funkce a konstanty, které potom můžete použít v ostatních výrazech programu. Může se vám to hodit na zjednodušení zápisu často používaných konstant nebo částí výrazů, který tak bude rychlejší a jednodušší. Volbou menu FunkceVlastní funkce/konstanty... zobrazíte tento dialog:

Vkládání funkcí

Název funkce nebo konstanty vložíte do prvního sloupce. Název se může skládat z jakékoliv kombinace písmen, číslic a podtrhovátek, ale musí vždy začínat písmenem. Nesmíte také použít název, který už patří jiné vestavěné funkci nebo proměnné.

Argumenty funkce se vkládají do závorky za názvem, a jsou oddělovány čárkou, např. f(x,y,z) je funkce nazvaná f, a má tři argumenty nazvané x, y a z. Podobně jako název funkce, i jména argumentů musí začínat písmenem a obsahovat pouze písmena a číslice.

Výrazy, které chcete definovat, se vkládají do druhého sloupce. Do výrazu mohou vstupovat argumenty specifikované v prvním sloupci, a všechny vestavěvé funkce, ostatní vlastní funkce a konstanty, dokonce mohou funkce volat sebe rekurzívně. Komentář k funkci se může zapsat za symbol # na konec výrazu.

Změna funkce a zrušení

Vlastní funkci nebo konstantu můžete odstranit smazáním jejího názvu a definice, nebo pravým plepnutím do řádku a volbou položky Odstranit řádek v kontextovém menu. Všechny elementy, obsahující odvolávku na zrušenou funkci, budou vyhodnoceny s chybou.

Pravým klepnutím do dialogu vyvoláte kontextové menu, a jeho prostřednictvím můžete mj. exportovat nebo importovat vlastní funkce/konstanty do souboru. Když v zobrazeném dialogu stlačíte OK nebo Apply, všechny elementy budou aktualizovány, a promítnou se do nich všechny změny konstant nebo funkcí.