Vložit popis

Tento dialog se použije pro vkládání nebo úpravu textových popisů. Na vložení popisu použijte položku menu FunkceVložit popis.... Popis se vloží do středu oblasti grafu, ale dá se přetáhnout do jiné pozice. Pro změnu už existujícího popisu buď naň dvojitě klepněte v oblasti grafu, nebo ho vyberte v oblasti Seznam funkcí a použijte položku FunkceUpravit....

Text se vkláda do plochy Textový popis. Styl textu můžete měnit u jednotlivých částí textu. Barva pozadí, buď jakýkoliv plný odstín nebo průhledný, se dá nastavit jen pro celý textový popis. Tlačítko slouží na vkládání speciálních znaků, jako jsou matematické symboly a řecká písmena.

Textový popis může také obsahovat jakýkoliv OLE object, například obrázek nebo vzorec z MS Equation. OLE objekt můžete vložit do plochy pro úpravu textového popisu jako text. Nový objekt je možné vytvořit na pozici kurzoru pomocí položky Vložit objekt v kontextovém menu. Pokud je ve schránce víc než jedna reprezentace, pomocí položky Vložit jinak v kontextovém menu si můžete zvolit reprezentaci na vložení.

Po stlačení tlačítka OK se popis zobrazí v oblasti grafu. Potom je možné ho libovolně přesouvat pomocí myši, nebo může být zamknut u jedné z os tak, že se naň dvojitě klepne a vybere se žádaná poloha v kontextovém menu. Z kontextového menu je také možné popis otáčet, například zobrazit text vertikálně.

Popis může obsahovat a dokáže i vyhodnotit numerický výraz. Toto je obzvášť užitečné, když chcete ukázat vlastní konstanty s jejich aktuálními hodnotami v popisu. Program Graph se pokusí vyhodnotit v popisu každý výraz, umístěný v závorkách za symbolem procent (%). Máte-li tři vlastní konstanty a=2.5, b=-3, and c=8.75, můžete vytvořit popis s textem f(x)=%(a)x2+%(b)x+%(c). Tento text se zobrazí v oblasti grafu jako f(x)=2.5x2-3x+8.75. Když potom změníte konstanty, popis bude aktualizován a ukáže nové hodnoty. V uvedeném příkladu znaménko + před %(b) bylo odstraněno, protože b se vyhodnotilo jako záporná hodnota.