OLE server/klient

OLE server

Program Graph byl implementován jako OLE (Object Linking and Embedding) server, a tak mohou být objekty Graphu umístěny do programového klienta OLE. Mnohé aplikace obsahují funkci OLE klienta, například Microsoft Word.

Pomocí kroků v menu Graphu ÚpravyKopírovat obrázek se dá uložit aktuální obsah do schránky. Následně můžete použít v programu Word položky ÚpravyVložit (nebo obdobné v jiném klientu OLE) na vložení objektu Graph ze schránky. Když potom dvakrát klepnete na ten objekt, vyvolá se nová instance programu Graph a v ní můžete ten objekt upravovat. Pokud nechcete vložit data do Wordu jako objekt Graph, použitím menu Wordu ÚpravyVložit jinak... místo objektu vložíte data do dokumentu jako obrázek.

V programu Word můžete vytvořit nový objekt Graph volbou VložitObjekt... a zvolit Graf programu Graph jako Typ objektu. Stejný dialog možno použít na vytvoření vloženého objektu Graph z existujícího souboru grf. Když zvolíte Propojit se souborem, obdržíte propojený objekt místo vloženého objektu. U tohoto způsobu se všechny změny objektu promítnou do originálního souboru grf. Pokud by soubor grf nebyl k dispozici, nebude možné upravovat objekt, ale stále bude zobrazen příslušný obrázek v dokumentu Word.

Pro možnost úpravy objektu Graph musíte mít v systému nainstalován program Graph. Pokud program není nainstalován, obrázek je i tak viditelný, ale nedá se upravovat.

OLE klient

Program Graph poskytuje funkci OLE klienta, protože textový popis v grafu funguje jako OLE kontejner. To znamená, že můžete vkládat obrázky a objekty OLE pomocí editoru, používaného na vkládání popisů. Podobně jako v jiných OLE kontejnerech můžete zvolit úpravu pomocí dvojího klepnutí na příslušný objekt. V kontextovém menu můžete zvolit Vložit objekt... a vytvořit tím v popise nový objekt. Stejný dialog možno použít na vytvoření objektu ze souboru. Tímto způsobem se dá například vložit soubor s obrázkem. Pro možnost úpravy objektu musí být jeho server v systému nainstalován, jinak je objekt sice viditelný, ale neupravitelný.