Vložit tečnu/kolmici

S použitím dialogu uvedeného níže můžete vložit nebo úpravit tečnu či kolmici k funkci. Pro vložení nové tečny nebo kolmice použijte menu FunkceVložit tečnu/kolmici.... Pro změnu existující tečny či kolmice nejdřív zvolte její funkci v poli Seznam funkcí a pokračujte položkou FunkceUpravit....

Tečna je přímka, která se dotýká grafu funkce v určeném bodě, aniž by ji protínala. Tato tečna však může protnout graf na jiném místě. Kolmice je přímka, kolmá ke grafu funkce v určeném bodě. Pokud je ten graf běžnou funkcí, určený bod je identifikován x-ovou souřadnicí, zatímco pro parametrickou nebo polární funkci je tento bod určen nezávislým parametrem t.

Rozsah argumentu

Můžete si zvolit interval pro tečnu/kolmici. Pole Od a Do označují začátek a konec intervalu. Můžete ponechat jedno nebo obě pole prázdná, a jejich přímky se budou kreslit od mínus nekonečna do plus nekonečna.

Koncové body

Zde si můžete vybrat, jakými značkami se zobrazí začátek a/nebo konec intervalu. Pokud interval není určen, značky se zobrazí na okraji plochy pro graf. Přednastavený stav je bez značek.

Text legendy

Můžete vložit text, který se zobrazí v poli legenda. Když popis nevložíte, bude zobrazena rovnice funkce.

Vlastnosti grafu

Můžete si vybrat styl čáry, kterým chcete nakrestit tečnu nebo kolmici. Na výběr je plná čára, čárkované, tečkovaná, nebo jejich kombinace. Dá se také zvolit tlouštka čáry tečny/kolmice. Tato tlouštka je udaná počtem pixelů na monitoru. A jsou také k dispozici nejrůznější barvy, ze kterých si můžete vybrat tu svou.