Animeer

Dit dialoogvenster wordt gebruikt om een animatie te maken door het wijzigen van een eigen constante. De animatie kan direct worden afgespeeld, opgeslagen worden in een bestand of gekopieerd in een document. De animatie kan alle elementen bevatten ondersteund door Graph, bijvoorbeeld functies, relaties, puntenreeksen, labels, enz.

Constante

Hier kan je selecteren welke constant die je wil wijzigen in de animatie. De constante moet al gecreŽerd zijn in de Gebruikte functies/constanten dialoogvenster. De geselecteerde constant zal veranderd worden in elk frame in de animatie.

Bereik

In de Van en Tot velden moet je het bereik aan geven van de gekozen constante in de animatie . De Stap waarde geeft aan hoeveel de constante is gewijzigd tussen twee frames. Het aantal frames wordt gegeven door (Tot - Van) / Stap. Meer frames geven een vloeiender animatie, maar het zal ook langer duren om ze te maken en meer ruimte op de schijf in beslag nemen .

Frame informatie

Je kan de beeldgrootte van de animatie specifieren. Dit heeft invloed op de bestandsgrootte en de tijd die nodig is om de animatie te maken. De Beelden/seconde geeft de standaard snelheid van de animatie. De meeste spelers zullen in staat zijn om de snelheid aan te passen wanneer de animatie wordt afgespeeld.

Wanneer je de Animate knop drukt, wordt een animatie gemaakt volgens de instellingen die je opgegeven hebt. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van welke elementen in het coŲrdinatenstelsel bestaan en hoeveel frames nodig zijn.

Als de animatie klaar is, wordt een zeer eenvoudige speler getoond. Je kan deze gebruiken om de animatie af te spelen. De knop geeft je wat extra opties.

Snelheid

Hier kan je de afspeelsnelheid veranderen. Dit zal alleen invloed hebben op het afspelen en niet op het opgeslagen bestand .

Herhaal

Indien aangevinkt zal de animatie blijven spelen. Wanneer deze klaar is zal ze opnieuw beginnen.

Automatisch terugspoelen

Dit laat de animatie achteruit lopen als ze eindigt. Dit is vooral nuttig in combinatie met de Herhaal optie, waardoor de animatie zal oscilleren tussen de twee uiteinden.

Sla op als

Dit slaat de animatie op als een Audio Video Interleave (avi) bestand, dat afgespeeld kan worden door een media player.

Sla het beeld op ...

Dit slaat het huidige getoond frame op als een bitmap-bestand. Dit kan Windows Bitmap (bmp), Portable Network Graphics (PNG) of de Joint Photographic Experts Group (JPEG) zijn.

Sla alle beelden op.

Dit slaat alle frames op als losse bitmap-bestanden. Dit is hetzelfde als Sla het beeld op ... herhalen voor elk frame in de animatie.