Gebruikte functies/constanten

In Graph kan je uw eigen functies en constanten definiŽren , die u kunt gebruiken in andere uitdrukkingen in het programma. U kunt deze gebruiken om factor die vaak gebruikte constanten en subuitdrukkingen om het sneller en gemakkelijker om deze items te gebruiken. Gebruik het FunctieBasisfuncties... menu-item om het venster te tonen.

Ingave functies

De functie en namen van de constanten worden in de eerste kolom ingegeven. De naam kan een willekeurige combinatie van letters, cijfers en underscore, maar het moet altijd beginnen met een letter. U mag geen gebruik maken van een naam die al is toegewezen aan een ingebouwde functie of variabele.

Functie-argumenten worden ingevoerd na de naam tussen haakjes, gescheiden door een komma, bijvoorbeeld f (x,y,z) is een functie met de naam f in de argumenten x, y en z. Net zoals de naam van de functie, moet het argument met een letter en alleen uit letters en cijfers bestaan.

De uitdrukkingen die je wil definiŽren worden in de tweede kolom geplaatst. De uitdrukkingen kunnen gebruik maken van de argumenten uit de eerste kolom en alle ingebouwde functies, andere speciale functies en constanten, en zich zelfs recursief oproepen. Een commentaar kan worden geschreven na een #-symbool aan het einde van een uitdrukking.

Het veranderen en verwijderen van functies

Je kan een functie of constante verwijderen door de naam en de definitie te wissen of door het selecteren van Verwijder rij in het contextmenu. De berekening van uitdrukkingen die gebruik maken van een verwijderde functie of constante zullen mislukken.

Als je op OK of Apply drukt in het geopende dialoogvenster, worden alle elementen bijgewerkt bij eventuele wijzigingen van de functies en constanten.