Bereken

Dit dialoogvenster wordt gebruikt voor interactieve berekeningen met functies. Het dialoogvenster kan gekoppeld worden onder de functielijst, wat standaard is, of ontkoppeld als een zwevend venster.

Bereken

Wanneer BerekenBereken geselecteerd is zal het dialoogvenster gebruikt worden om de geselecteerde functie voor een bepaalde waarde, die ingevoerd werd in het dialoogvenster of getraceerd werd met de muis, te berekenen .

Hieronder ziet u het dialoogvenster dat verschijnt wanneer een standaardfunctie geselecteerd is . Het dialoogvenster ziet er een beetje anders als een parameterfunctie, een polaire functie of raaklijn geselecteerd is.

Je kan een waarde invoeren waarvan je de functiewaarde wil. De functiewaarde worden berekend voor de functie geselecteerd in de functielijst. Als het resultaat op de grafiek ligt in het getoonde coördinatensysteem, dan wordt het gemarkeerd met een stippellijn kruis. U kunt de grafiek volgen met de muis. Klik gewoon met de muis op de grafiek met de muis en de functie zal worden geëvalueerd in het dichtstbijzijnde punt.

Het kan voorkomen dat het resultaat van een berekening een complex getal is met een imaginair deel. Dit getal zal ofwel worden geschreven als a+bi, aÐθ of helemaal niet geschreven worden afhankelijk van de keuze onder Opties.

Wanneer je met de muis op het grafische gebied klikt, dan kun je kiezen waarop de cursor uitgelijnd wordt:

Functie

De cursor wordt uitgelijnd op het dichtstbijzijnde punt van de geselecteerde functie.

Doorsnede

De cursor wordt uitgelijnd op de dichtstbijzijnde kruising tussen de geselecteerde functie en elke functie weergegeven (inclusief de functie zelf).

x-as

De cursor wordt uitgelijnd op de dichtstbijzijnde kruising tussen de geselecteerde functie en de x-as.

y-as

De cursor worden uitgelijnd op de dichtstbijzijnde kruising tussen de geselecteerde functie en de y-as. Niet beschikbaar voor standaard functies.

x-waarde van het extremum

De cursor wordt voor de x-coördinaat uitgelijnd op het dichtstbijzijnde lokale extreme waarde . Niet beschikbaar voor standaard functies.

y-waarde van het extremum

De cursor wordt voor de y-coördinaat uitgelijnd op het dichtstbijzijnde lokale extreme waarde .

Oppervlakte

Wanneer BerekenOppervlakte geselecteerd is, dan wordt het dialoogvenster gebruikt om de bepaalde integraal voor de geselecteerde functie over een bepaald domein te berekenen. Voor standaardfuncties, parameterfuncties en raaklijnen is de bepaalde integraal gelijk aan het gearceerde gebied tussen de grafiek en de x-as (de echte x-as en niet noodzakelijk de zichtbare) voor het opgegeven bereik.

Voor polaire functies is de bepaalde integraal gelijk aan het getekende gebied tussen de grafiek in het opgegeven bereik en de oorsprong. Het gebied wordt als negatief beschouwd als de hoek van een hogere naar een lagere waarde gaat (met de klok mee).

Voor de andere functies wordt het gebied als negatief beschouwd als de grafiek onder de x-as ligt of als de functie van een hogere naar een lagere x-waarde gaat.

Je kan het bereik in de invoervelden opgeven of het selecteren met de muis. De berekende integraal wordt getoond onder het bereik en het bijbehorende gebied zal worden gemarkeerd met een arcering in het coördinatenstelsel. De berekening wordt gedaan met behulp van de Gauss-Kronrod 21-point integratie regel met zoveel nauwkeurigheid als mogelijk. Als een geschatte relatieve fout kleiner dan 10-4 niet bereikt kan worden, zal geen resultaat worden getoond.

Lengte langs een kromme.

Als BerekenLengte langs een kromme. geselecteerd is, dan wordt het dialoogvenster gebruikt om de afstand tussen twee punten op de functie langs de kromme te berekenen. Je kan het bereik ofwel ingeven in het dialoogvenster of de muis gebruiken om het te markeren. Het bereik zal gemarkeerd worden in het coördinatenstelsel. De berekening wordt gedaan door het te converteren naar een integratie en Simpson's formule te gebruiken voor 1000 iteraties.