Veel Gestelde Vragen

Vraag:

Wat zijn de systeemvereisten van Graph?

Antwoord:

Voor Graph is Microsoft Windows 2000 of nieuwer vereist. Het is getest onder Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7.

Vraag:

Draait Graph onder Linux?

Antwoord:

Graph is een Windows-eigen applicatie en niet getest onder Linux, maar meerdere gebruikers hebben mij meegedeeld dat Graph draait zonder problemen onder Linux met Wine.

Vraag:

Draait Graph op een Macintosh?

Antwoord:

Net als bij het bovenstaande, kun je Graph niet direct draaien op een Mac, maar het moet mogelijk zijn met een soort van Windows-emulator.

Vraag:

Wanneer wordt de volgende versie vrijgegeven?

Antwoord:

Wanneer het klaar is.

Vraag:

Hoe kan ik het assenstelsel bewegen?

Antwoord:

Als je de Ctrl toets indrukt, kan je gebruik maken van de pijltoetsen om het coordinatensysteem te verplaatsen. Je kan ook gebruik maken van ZoomBeweeg het assenstel en het coŲrdinatenstelsel verslepen met de muis.

Vraag:

Hoe kan ik gemakkelijk in-en uitzoomen?

Antwoord:

Als je de Ctrltoets indrukt , kan je gebruik maken van de + en - toetsen om in-en uitzoomen. Het scrollwieltje op de muis kan gebruikt worden voor het zoomen op de positie van de muisaanwijzer. Wanneer u omhoog scrolt zal het programma inzoomen op het co

Vraag:

Hoe sla ik standaard instellingen op?

Antwoord:

Stel de gewenste standaardinstellingen in het dialoogvenster Assen bewerken, en zet een vinkje in Als standaard opslaan voordat je op de OK knop drukt. De volgende keer dat je een nieuw coordinatenstelsel maakt, zullen de opgeslagen standaardinstellingen gebruikt worden .

Vraag:

Kan ik het programma het formaat en de positie van het venster laten onthouden?

Antwoord:

Wanneer je Sla de werkruimte op bij afsluiten in het Opties dialoogvenster selecteert slaat Graph de positie en grootte van het hoofdvenster op bij afsluiten van het programma. De volgende keer dat je het programma opstart, wordt dezelfde grootte en de positie gebruikt.

Vraag:

Waarom aanvaardt het programma geen komma als decimaal scheidingsteken?

Antwoord:

Ik weet dat in veel landen de komma gebruikt wordt om het decimale gedeelte te scheiden van het gehele getal, maar Graph gebruikt een komma voor het scheiden van de functie argumenten. Het programma gebruikt altijd een punt om decimalen te scheiden van de gehele waarde, ongeacht uw lokale instellingen.

Vraag:

Hoe plot ik een verticale lijn?

Antwoord:

Een verticale lijn kan getekend worden als een parameter functie. Selecteer Parameter functie als Functietype bij het toevoegen van de functie. Je kan vervolgens de verticale lijn bij x = 5 toevoegen als x(t)=5, y(t)=t. Als alternatief kan je x=5 als een relatie toevoegen

Vraag:

Hoe plot ik een functie x=f(y)?

Antwoord:

Om een functie met y als de onafhankelijke variabele te tekenen, moet u een parameter functie te gebruiken. Selecteer Parameter functie als Functietype bij het toevoegen van de functie. Als je de functie x = sin (y) wil tekenen , kun je de functie als x(t)=sin(t), y(t)=t toevoegen. Als alternatief kun je ze als een relatie tekenen, waar je x=sin(y) rechtstreeks invoert.

Vraag:

Hoe kan ik een cirkel tekenen?

Antwoord:

Om een cirkel te tekenen moet je een parameter functie gebruiken. Bij het invoegen van de functie, kies Parameter functie als Functietype. Je kan nu een cirkel met straal 5 en middelpunt in (2,3) toevoegen als x(t)=5cos(t)+2, y(t)=5sin(t)+3. Mogelijk moet u ZoomVierkant gebruiken om de assen gelijk te schalen. Anders kan de cirkel op een ellips lijken. Een cirkel kan ook toegevoegd worden als een polaire functie, maar alleen met het centrum in (0,0). Een cirkel met een straal van 5 kan worden toegevoegd als de polaire functie r(t)=5. Je kan ook relaties gebruiken als alternatief en de cirkel als (x-2)^2+(y-3)^2=5^2 toevoegen.

Vraag:

Hoe kan ik de oppervlakte berekenen tussen twee functies?

Antwoord:

Als je de oppervlakte tussen twee functies f1(x)=3x en f2(x)=x^2 wil vinden, is de gemakkelijkste manier het creŽren van een nieuwe functie gelijk aan het verschil van de twee functies: f(x)=f1(x)-f2(x)=3x-x^2. Je kan dan BerekenIntegreer gebruiken om de oppervlakte te berekenen in een gegeven interval.

Vraag:

Hoe kan ik de inverse van een bepaalde functie tekenen?

Antwoord:

Hiervoor kan je gebruik maken van een parameterfunctie. Wil je de inverse van f(x)=x2-2x tekenen, dan kan je deze als een parameterfunctie invoegen: x(t)=t^2-2t, y(t)=t.

Vraag:

Hoe kan ik het negatieve deel van f (x)=sqrt(x +2) tekenen?

Antwoord:

Voor elke waarde x, zal f (x) berekend worden voor hoogstens ťťn waarde. f(x)=sqrt(x+2) zal daarom alleen maar positieve waarden van f (x) opleveren. Om ook de negatieve waarden vanf (x) te tekenen, zul je twee afzonderlijke functies moeten definiŽren: f(x)=sqrt(x+2) en f(x)=-sqrt(x+2). Als alternatief kun je de relatie: y^2=x+2 laten tekenen.

Vraag:

Hoe teken ik een complexe functie als f (t)=e^(i*t)?

Antwoord:

Waarschijnlijk wil je het reŽle deel tonen op de x-as en het imaginaire deel op de y-as. In dat geval kun je de functie als de parameterfunctiex(t)=re(e^(i*t)), y(t)=im(e^(i*t)) laten tekenen. Merk op dat Bereken met complexe getallen moet worden ingeschakeld in het Assen bewerken dialoogvenster.

Vraag:

Hoe kan ik Graph functies met verticale asymptoten correct laten tekenen?

Antwoord:

Functies met verticale asymptoten, zoals f(x)=tan(x), worden misschien niet altijd correct weergegeven. Standaard berekent Graph de functiewaarde voor elke pixel op de x-as. Maar als de grafiek een quasi oneindige helling heeft tussen twee pixels , zal Graph dit niet merken. Om de functie correct te laten tekenen, kan je opgeven hoeveel evaluaties Graph moet uitvoeren. Dit kan worden ingevoerd in het Stappen veld in het Voeg een functie in dialoogvenster. Een aantal rond 100.000 zal over het algemeen de functie correct weergeven.

Vraag:

Hoe kan ik een PDF-bestand te maken uit Graph?

Antwoord:

Je kan ervoor kiezen om op te slaan als PDF in het Opslaan als afbeelding dialoogvenster.

Vraag:

Waarom zal het programma niet starten onder Windows 95?

Antwoord:

Graph ondersteunt niet langer Windows 95. De laatste versie die draaide onder Windows 95 was Graph 4.2.