Voeg een puntenreeks in

Je kunt gebruik maken van het dialoogvenster hieronder om een aantal punten aan het assenstelsel toe te voegen. De punten worden weergegeven in het assenstelsel in het grafische gebied als een serie markeringen. Voor een nieuwe serie punten in te voegen, gebruik je FunctieVoeg puntenreeks in.... Om een bestaande serie punten te wijzigen, selecteer je deze eerst in de functielijst en gebruik je FunctieBewerk....

Na het toevoegen van een serie punten, kun je een trendline toevoegen, dit is de kromme die het best door de punten gaat.

In het rooster kun je de x-en y-co÷rdinaten van de punten ingeven. Je kunt hieronder een aantal punten invoegen, maar alle punten moet van zowel een x-co÷rdinaat als en een y-co÷rdinaat voorzien zijn.

Je kan kiezen uit een aantal punten en rechtermuisknop-menu gebruiken om ze te kopiŰren naar een ander programma. Zo kan je ook gegevens van andere programma's zoals MS Word of MS Excel kopiŰren en plakken in het dialoogvenster.

In het context menu kun je ook kiezen om gegevens uit een bestand te importeren. Graph kan tekstbestanden importeren met gegevens gescheiden door tabs, komma's of puntkomma's. De gegevens zullen worden geplaatst op de positie van de cursor. Dit maakt het mogelijk om gegevens te laden van meer dan ÚÚn bestand of de x-co÷rdinaten uit het ene bestand en de y-co÷rdinaten uit een ander bestand te halen. In het gewone geval waar je alle gegevens in ÚÚn bestand hebt, moet je ervoor zorgen dat de cursor zich in de cel linksboven bevindt.

Omschrijving

In de edit box aan de bovenkant van het dialoogvenster kun je een naam voor de series ingeven, deze zal getoond worden in de legende.

Co÷rdinaattype

Je moet het type co÷rdinaten kiezen voor de punten. Cartesisch wordt gebruikt als je (x, y)-co÷rdinaten wil opgeven. Polair wordt gebruikt als je (θ,r)-co÷rdinaten wil opgeven , waar θde is hoek en r de afstand tot de oorsprong . De hoek θ is in radialen of graden, afhankelijk van de huidige instelling.

Markering

Rechts kun je kiezen tussen verschillende soorten markeringen. De stijl kan een cirkel, een vierkant, een driehoek, etc. U kunt ook de kleur en de grootte van de markeringen veranderen. Als de grootte is ingesteld op 0, zullen noch markeringen, noch foutbalken getoond worden .

Merk op dat als u een pijl als markering, de getoonde pijl raakt in het punt. De werkelijke richting is dus afhankelijk van de Interpolatie instelling. Het eerste punt wordt nooit getoond als de markering een pijl is.

Lijn

Het is mogelijk om lijnen te tekenen tussen de markeringen. De lijn zal altijd worden getrokken tussen punten in dezelfde volgorde als in het rooster. Je kan kiezen uit verschillende stijlen, kleuren en breedtes voor de lijnen. Je kan er ook voor kiezen om helemaal geen lijn te trekken .

Je kan kiezen uit vier types van interpolatie: Lineair zal rechte lijnen tekenen tussen de puntmarkeringen. 1D kubische boog zal een natuurlijke kubische boog trekken, dat is een mooie gladde lijn die alle punten gesorteerd op de x-co÷rdinaat met 3rd graad polynomen. 2D kubische boog zal een soepele kubiscke kromme tekenen door alle punten. Halve cosinus trekt halve cosinuskrommes tussen de punten, wat er niet zo elegant uitziet als een kubische kromme maar die nooit zo ver boven of onder de punten zal komen als een kubische kromme kan doen.

Labels

Zet een vinkje in Toon de co÷rdinaat om de cartesiaanse of polaire co÷rdinaat te tonen van elk punt. Je mag gebruik maken van de knop om het lettertype te veranderen, en de drop-down box te selecteren om al dan niet de labels weer te geven op , onder, naar links of rechts van de punten.

Foutstaafjes

Hier kun je kiezen voor horizontale dan wel verticale foutstaafjes, ook bekend als onzekerheidstaafjes. Ze worden getoond als dunne balken op elk punt in de serie punten en geven de kans van het punt aan. Er zijn drie manieren om de grootte van de foutstaafjes aan te geven: Vast wordt gebruikt om aan te geven dat alle punten even onzeker zijn. Relatief wordt gebruikt om een percentage als onzekerheid van de x-of y-co÷rdinaat op tegeven voor elk punt . Toevallig voegt een extra kolom toe aan de tabel waar u je een andere onzekerheidswaarde voor elk punt op te geven. Alle onzekerheden zijn ▒values. Y-fouten worden ook gebruikt om de punten te wegen bij het maken van trendlijnen.