Voeg de raaklijn/normale in

Je kan gebruik maken van het dialoogvenster hieronder om de raaklijn of normale aan een functie in te voegen of te bewerken . Om een nieuwe raaklijn of normale in te voegen, gebruik je FunctieVoeg raaklijn/normaal in.. Als je een bestaande raaklijn of normale wil veranderen, selecteer je het eerst in de functielijst en gebruik je FunctieBewerk....

Een raaklijn is een rechte die de grafiek van de functie raakt in een gegeven punt. De raaklijn kan de grafiek wel elders nog snijden. Een normale is een rechte loodrecht op de grafiek van de functie in een bepaald punt. Als het item een standaard functie is dan zal het punt geïdentificeerd wordt door zijn x-coördinaat, terwijl het punt geïdentificeerd wordt door de onafhankelijke t-parameter bij parameter functies en polaire functies.

Bereik van het argument

Je kan een interval kiezen voor de raaklijn/ normale. Van en Tot geven begin en einde van het interval. Je kan een of beide velden leeg laten om de grafiek van min oneindig tot plus oneindig te tekenen.

Eindpunten

Hier kun je kiezen de start en / of einde van het interval te markeren. Als er geen interval is opgegeven, worden de markeringen getoond op de rand van het grafisch gebied. Standaard worden de markeringen niet getoond.

Tekst in legende

Voer een beschrijving in om te tonen in de legende. Indien leeg zal de functievergelijking worden gebruikt.

Grafiekeigenschappen

Je kan kiezen uit verschillende lijnstijlen waarmee de raaklijn / normale getekend wordt. Je kan uit: vol, streepjes, stippellijn of een combinatie hiervan. Je kan ook de breedte van de raaklijn / normale kiezen. De breedte wordt gegeven in het schermpixels. Je kan ook kiezen uit een heleboel verschillende kleuren.