Afronding

trunc functie

Verwijdert het gedeelte voor de komma van het argument.

Syntaxis

trunc(z)

Omschrijving

De trunc-functie geeft het natuurlijk getal-gedeelte van z. De functie verwijdert het decimale deel van z, dat is, rondt af naar beneden. z kan elke soort numerieke uitdrukking zijn dat naar een reŽel getal of complex getal evalueert. Als z een complex getal is, geeft de functie trunc(re(z))+trunc(im(z))i.

fract functie

Geeft het decimale gedeelte van het argument.

Syntaxis

fract(z)

Omschrijving

De fract-functie geeft het gedeelte voor de komma van z. De functie verwijdert het natuurlijk getal-gedeelte van z, dat is, fract(z) = z - trunc(z). z kan elke soort numerieke uitdrukking zijn dat evalueert naar een reŽel getal of een complex getal. Als z een complex getal is, geeft de functie fract(re(z))+fract(im(z))i.

ceil functie

Rondt het argument naar boven af.

Syntaxis

ceil(z)

Omschrijving

De ceil-functie vindt het kleinste natuurlijk getal niet kleiner dan z. z kan elk soort numerieke uitdrukking zijn dat evalueert naar een reŽel getal of een complex getal. Als z een complex getal is, geeft de functie ceil(re(z))+ceil(im(z))i.

floor functie

Rondt het argument naar beneden af.

Syntaxis

floor(z)

Omschrijving

De floor-functie vindt het grootste natuurlijk getal niet groter dan z. z kan elk soort numerieke uitdrukking zijn dat evalueert naar een reŽel getal of een complex getal. Als z een complex getal is, geeft de functie floor(re(z))+floor(im(z))i.

round functie

Rondt een getal af naar het gegeven aantal decimalen.

Syntaxis

round(z,n)

Omschrijving

De round-functie rondt z met het aantal decimalen gegeven door n. z kan elk soort numerieke uitdrukking zijn dat evalueert naar een reŽel getal of een complex getal. Als z een complex getal is, geeft de functie round(re(z),n)+round(im(z),n)i. n kan elke numerieke expressie zijn die evalueert naar een natuurlijk getal. Als n<0, z is afgerond naar n platsen naar de likerkant van de komma.

Voorbeelden

round(412.4572,3) = 412.457
round(412.4572,2) = 412.46
round(412.4572,1) = 412.5
round(412.4572,0) = 412
round(412.4572,-2) = 400