Γλωσσάρι

ακέραιος

Το σύνολο των αριθμών ...,-3,-2,-1,0,1,2,3,... λέγεται ακέραιοι και είναι ένα υποσύνολο των πραγματικών αριθμών. Ένας δοσμένος ακέραιος n μπορεί να είναι αρνητικός, μηδέν ή θετικός.

ακτίνια

Τα ακτίνια είναι ένας τρόπος να περιγραφεί το μέγεθος μιας γωνίας παρόμοιος με τις μοίρες, αλλά τα ακτίνια δεν είναι μια μονάδα όπως οι μοίρες. Η γωνία ολόκληρου του κύκλου είναι 360 ή 2π ακτίνια. Μια γωνία σε ακτίνια μπορεί να μετατραπεί σε μοίρες πολλαπλασιάζοντας με 180/π. Μια γωνία σε μοίρες μπορεί να μετατραπεί σε ακτίνια πολλαπλασιάζοντας με π/180. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ακτίνια ή μοίρες για τριγωνομετρικές συναρτήσεις στον διάλογο Επεξεργασία αξόνων στην καρτέλα Ρυθμίσεις.

αριθμητική παράσταση

Μια παράσταση που μπορεί να υπολογιστεί ως αριθμός λέγεται αριθμητική παράσταση. Η παράσταση μπορεί να συμπεριλάβει οποιονδήποτε συνδυασμό αριθμών, σταθερών, μεταβλητών, τελεστών και συναρτήσεων.

κατάλογος συναρτήσεων

Ο κατάλογος συναρτήσεων εμφανίζεται στα αριστερά του κυρίως παραθύρου. Αυτός ο κατάλογος εμφανίζει έναν κατάλογο όλων των συναρτήσεων, εφαπτομένων, σημειοσειρών, γραμμοσκιάσεων και σχέσεων. Όταν θέλετε να επεξεργαστείτε ένα στοιχείο, πρέπει πρώτα να το επιλέξετε. Το επιλεγμένο στοιχείο σημειώνεται κανονικά με γαλάζιο, αλλά θα σημειωθεί με γκρίζο όταν κάτι άλλο εκτός από τον κατάλογο συναρτήσεων έχει την εστίαση. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο στοιχείο μέσα από το μενού Συνάρτηση ή μέσα από το μενού περιεχομένων που εμφανίζεται όταν δεξιοπατάτε στο στοιχείο.

μιγαδικός αριθμός

Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι ένα υπερσύνολο των πραγματικών αριθμών. Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι δισδιάστατοι και πιο συχνά γραμμένοι σε ορθογώνια μορφή ως a+bi όπου a είναι το πραγματικό μέρος και b είναι το φανταστικό μέρος. Η φανταστική μονάδα i ορίζεται ως i^2=-1. Οι μιγαδικοί αριθμοί μπορούν επίσης να εμφανιστούν σε πολική μορφή ως aθ όπου a είναι η απόλυτη τιμή του αριθμού και θ είναι η γωνία του αριθμού σε ακτίνια ή μοίρες.

Οι μιγαδικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται στον διάλογο Υπολογισμός για τυπικές συναρτήσεις και για συναρτήσεις γραφημάτων όταν το Υπολογισμός με μιγαδικούς αριθμούς ενεργοποιηθεί κάτω από την καρτέλα Ρυθμίσεις στον διάλογο Επεξεργασία αξόνων.

πραγματικός αριθμός

Ένας πραγματικός αριθμός είναι στη μορφή nnn.fffEeee όπου nnn είναι το ακέραιο μέρος του αριθμού που μπορεί να είναι αρνητικός. fff είναι το κλασματικό μέρος που διαχωρίζεται από το ακέραιο μέρος με μια τελεία '.'. Το κλασματικό μέρος είναι προαιρετικό, αλλά είτε το ακέραιο είτε το κλασματικό μέρος πρέπει να υπάρχει. Ε είναι το εκθετικό διαχωριστικό και πρέπει να είναι ένα 'E' με κεφαλαία. eee είναι ο εκθέτης στον οποίο μπορεί να προηγείται προαιρετικά ένα '-'. Ο εκθέτης χρειάζεται μόνο όταν υπάρχει Ε. Σημειώστε ότι το 5E8 είναι το ίδιο με το 5*10^8.

στοιχείο γραφήματος

Ένα στοιχείο γραφήματος είναι κάτι που εμφανίζεται στο σύστημα συντεταγμένων. Αυτό μπορεί να είναι μια συνάρτηση, σημειοσειρά, ετικέτα, σχέση, κλπ. Τα στοιχεία γραφήματος εμφανίζονται επίσης στον κατάλογο συναρτήσεων όπου μπορούν να επεξεργαστούν από το μενού Συνάρτηση ή το μενού περιεχομένων.

υπόμνημα

Το υπόμνημα είναι ένα πλαίσιο που από προεπιλογή τοποθετείται στην πάνω δεξιά γωνία της περιοχής γραφήματος και εμφανίζει έναν κατάλογο των σχεδιαζόμενων συναρτήσεων, εφαπτομένων, γραμμοσκιάσεων και σημειοσειρών στο σύστημα συντεταγμένων. Επιλέξτε το Εμφάνιση υπομνήματος κάτω από το Ρυθμίσεις στον διάλογο Επεξεργασία αξόνων για να εμφανίσει το υπόμνημα. Δεξιοπατήστε σε ένα στοιχείο στον κατάλογο συναρτήσεων και αποεπιλέξτε το Εμφάνιση σε υπόμνημα αν δεν θέλετε να εμφανίζεται το στοιχείο στο υπόμνημα. Κατά την επεξεργασία ενός στοιχείου μπορείτε να εισάγετε το κείμενο που θα εμφανιστεί στο υπόμνημα. Για συναρτήσεις και εφαπτομένες η εξίσωση συνάρτησης θα εμφανιστεί αν δεν εισαχθεί κανένα κείμενο υπομνήματος.