Τι είναι το Graph;

Το Graph είναι ένα πρόγραμμα προγραμματισμένο να σχεδιάσει γραφήματα μαθηματικών συναρτήσεων σε ένα σύστημα συντεταγμένων και παρόμοια πράγματα. Το πρόγραμμα είναι ένα τυπικό πρόγραμμα Windows με μενού και διαλόγους. Το πρόγραμμα μπορεί να σχεδιάσει τυπικές συναρτήσεις, παραμετρικές συναρτήσεις, πολικές γραμμοσκιάσεις και σχέσεις. Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε μια συνάρτηση για ένα δεδομένο σημείο, να ανιχνεύσετε ένα γράφημα με το ποντίκι και πολλά περισσότερα. Για περισσότερες πληροφορίες στη χρήση του προγράμματος δείτε Πώς να χρησιμοποιήσετε το Graph.

Το Graph είναι ελεύθερο λογισμικό και μπορείτε να το αναδιανείμετε και/ή να το τροποποιήσετε κάτω από τους όρους του GNU General Public License. Η πιο νέα έκδοση του προγράμματος καθώς και ο πηγαίος κώδικας μπορούν να μεταφορτωθούν από το http://www.padowan.dk.

Το Graph έχει δοκιμαστεί κάτω από το Windows 2000, Windows XP, Windows Vista και Windows 7, αλλά μπορεί ακόμα να υπάρχουν εναπομείναντα σφάλματα. Αν χρειάζεστε βοήθεια για να χρησιμοποιήσετε το Graph ή έχετε προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το Αλληλοβοήθεια υποστήριξης Graph.

Όταν στέλνετε μια αναφορά σφάλματος, παρακαλούμε γράψτε τα ακόλουθα:

  • Ποια έκδοση χρησιμοποιείτε; Αυτή εμφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου ΒοήθειαΠερί του Graph. Θα πρέπει να ελέγξετε ότι χρησιμοποιείτε την πιο νέα έκδοση επειδή το σφάλμα μπορεί να έχει ήδη διορθωθεί.

  • Εξηγήστε τι συμβαίνει και τι περιμένατε να συμβεί.

  • Εξηγήστε προσεκτικά πώς μπορώ να αναπαράγω το σφάλμα. Αν δεν μπορώ να δω αυτό που βλέπετε, είναι πολύ δύσκολο να επιλύσω το πρόβλημα.