Πώς να χρησιμοποιήσετε το Graph

Όταν το πρόγραμμα ξεκινά, θα δείτε το κυρίως παράθυρο που εμφανίζεται παρακάτω. Αυτό το παράθυρο εμφανίζει την περιοχή γραφήματος στα δεξιά με το σύστημα συντεταγμένων όπου θα εμφανιστούν τα γραφήματα που εισάγετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού ή τα κουμπιά στην εργαλειοθήκη για να εμφανίσετε διαφορετικά πλαίσια διαλόγων για να εισάγετε μια συνάρτηση, να επεξεργαστείτε συναρτήσεις, να διαγράψετε συναρτήσεις κλπ. Μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή όλων των στοιχείων μενού.

Η εργαλειοθήκη μπορεί να προσαρμοστεί δεξιοπατώντας στη γραμμή και επιλέγοντας το Προσαρμογή εργαλειοθήκης... από το αναδυόμενο μενού. Μπορείτε έπειτα να προσαρμόσετε την εργαλειοθήκη μεταφέροντας εντολές προς και από τη γραμμή. Η γραμμή κατάστασης στο τέλος του παραθύρου εμφανίζει συμβουλές οθόνης ή άλλες πληροφορίες στα αριστερά και τις συντεταγμένες τοποθετημένες στον δείκτη του ποντικιού στα δεξιά.

Μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία στο σύστημα συντεταγμένων από το μενού συναρτήσεων. Για παράδειγμα, αν θέλετε να προσθέσετε μια νέα συνάρτηση χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού ΣυνάρτησηΕισαγωγή συνάρτησης...

Το κατάλογος συναρτήσεων στα αριστερά εμφανίζει έναν κατάλογο συναρτήσεων, εφαπτομένων, σημειοσειρών, γραμμοσκιάσεων και σχέσεων που έχετε προσθέσει. Αν θέλετε να χειριστείτε ο,τιδήποτε στον κατάλογο, επιλέξτε το απλά και χρησιμοποιήστε το μενού Συνάρτηση. Μπορείτε επίσης να δεξιοπατήσετε σε ένα στοιχείο στον κατάλογο για να πάρετε το μενού περιεχομένων με τις διαθέσιμες εντολές. Ένα στοιχείο μπορεί να επεξεργαστεί διπλοπατώντας το.

Το μενού Υπολογισμός περιέχει εντολές για να κάνετε υπολογισμούς σε συναρτήσεις, για παράδειγμα υπολογισμούς σε συγκεκριμένες συντεταγμένες ή δεδομένα διαστήματα.