Κατάλογος των στοιχείων μενού

Τα παρακάτω είναι ένας κατάλογος όλων των στοιχείων μενού στο πρόγραμμα:

ΑρχείοΝέο (Ctrl+N)

Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων για σχεδίαση γραφημάτων.

ΑρχείοΆνοιγμα... (Ctrl+O)

Διαβάζει ένα προγενέστερο αποθηκευμένο σύστημα συντεταγμένων από ένα αρχείο .grf.

ΑρχείοΑποθήκευση (Ctrl+S)

Αποθηκεύει το σύστημα συντεταγμένων σε αρχείο.

ΑρχείοΑποθήκευση ως...

Αποθηκεύει το σύστημα συντεταγμένων σε ένα αρχείο με νέο όνομα.

ΑρχείοΑποθήκευση ως εικόνα... (Ctrl+B)

Αποθηκεύει το εμφανιζόμενο σύστημα συντεταγμένων ως εικόνα.

ΑρχείοΕισαγωγήΑρχείο Graph...

Εισάγει τα περιεχόμενα ενός άλλου αρχείου Graph στο τρέχον σύστημα συντεταγμένων.

ΑρχείοΕισαγωγήΣημειοσειρά...

Εισάγει μια ή πολλές σημειοσειρές από μια καρτέλα, κόμμα ή ; που χωρίζουν αρχείο δεδομένων. Η πρώτη στήλη θα περιέχει τις τετμημένες x. Οι ακόλουθες στήλες θα περιέχουν τις τεταγμένες y. To Graph θα δημιουργήσει τόσες σημειοσειρές όσες και οι στήλες που υπάρχουν με τεταγμένες y στο αρχείο. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των δυνατών σημειοσειρών στο αρχείο δεδομένων εφόσον μοιράζονται τις ίδιες τετμημένες x.

ΑρχείοΕκτυπώνει... (Ctrl+P)

Στέλνει το σύστημα συντεταγμένων και τα γραφήματα σε έναν εκτυπωτή.

ΑρχείοΈξοδος (Alt+F4)

Εγκαταλείπει το πρόγραμμα. Μπορεί να ερωτηθείτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.

ΕπεξεργασίαΑναίρεση (Ctrl+Z)

Χρησιμοποιήστε το για να αναιρέσετε το τελευταίο πράγμα που κάνετε. Μπορείτε να επιλέξετε πόσα βήματα αναίρεσης θα αποθηκευτούν στον διάλογο Επιλογές.

ΕπεξεργασίαΑκύρωση αναίρεσης (Ctrl+Y)

Χρησιμοποιήστε τον για να επαναλάβετε το τελευταίο πράγμα που αναιρέσατε. Αυτό είναι διαθέσιμο μόνο αφού έχετε επιλέξει το ΕπεξεργασίαΑναίρεση.

ΕπεξεργασίαΑποκοπή (Ctrl+X)

Αυτό θα αντιγράψει το επιλεγμένο στοιχείο γραφήματος στο πρόχειρο. Το στοιχείο θα διαγραφεί κατόπιν.

ΕπεξεργασίαΑντιγραφή (Ctrl+C)

Αυτό θα αντιγράψει το επιλεγμένο στοιχείο γραφήματος στο πρόχειρο.

ΕπεξεργασίαΕπικόλληση (Ctrl+V)

Αυτό θα επικολλήσει ένα προγενέστερα αντιγραμμένο στοιχείο γραφήματος από το πρόχειρο στο σύστημα συντεταγμένων.

ΕπεξεργασίαΑντιγραφή εικόνας (Ctrl+I)

Αντιγράφει το εμφανιζόμενο σύστημα συντεταγμένων στο πρόχειρο ως εικόνα. Μπορείτε έπειτα να το επικολλήσετε σε ένα άλλο πρόγραμμα, δηλαδή Microsoft Word.

ΕπεξεργασίαΆξονες... (Ctrl+A)

Επεξεργαστείτε τις προδιαγραφές για τους άξονες, π.χ. κλίμακα, χρώματα, θέση υπομνήματος, κλπ.

ΕπεξεργασίαΕπιλογές...

Αυτό θα αλλάξει τις καθολικές ρυθμίσεις για το Graph, π.χ. συσχέτιση αρχείων .grf, εμφάνιση συμβουλών οθόνης, μέγιστο αριθμό αποθηκευμένων αναιρέσεων, βήματα αναίρεσης κλπ.

ΣυνάρτησηΕισαγωγή συνάρτησης... (Ins)

Εισάγει μια συνάρτηση στο σύστημα συντεταγμένων. Οι συναρτήσεις μπορεί να προστεθούν με διαφορετικό πλάτος και χρώμα και μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε μόνο το γράφημα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα και να ορίσετε επίσης άλλες ρυθμίσεις.

ΣυνάρτησηΕισαγωγή εφαπτομένης... (F2)

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διάλογο για να προσθέσετε μια εφαπτομένη σε μια ήδη εμφανιζόμενη συνάρτηση σε ένα σημείο καθορισμένο από τον χρήστη. Η εφαπτομένη θα προστεθεί στην επιλεγμένη συνάρτηση στο κατάλογος συναρτήσεων.

ΣυνάρτησηΕισαγωγή γραμμοσκίασης... (F3)

Αυτό το στοιχείο μενού χρησιμοποιείται για την προσθήκη μιας γραμμοσκίασης στην επιλεγμένη συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών τεχνοτροπιών γραμμοσκίασης και διαφορετικών χρωμάτων. Η γραμμοσκίαση μπορεί να προστεθεί πάνω από τη συνάρτηση, κάτω από τη συνάρτηση, μεταξύ της συνάρτησης και του άξονα των x, μεταξύ της συνάρτησης και του άξονα των y, μέσα στη συνάρτηση ή μεταξύ των δύο συναρτήσεων.

ΣυνάρτησηΕισαγωγή f'(x)... (F7)

Αυτός ο διάλογος χρησιμοποιείται για να προσθέσει την πρώτη παράγωγο στην επιλεγμένη συνάρτηση.

ΣυνάρτησηΕισαγωγή σημειοσειράς... (F4)

Εισάγει μια νέα σημειοσειρά στο σύστημα συντεταγμένων. Ένας άπειρος αριθμός σημείων που ορίστηκε από τις συντεταγμένες x και y μπορεί να προστεθεί. Μπορείτε να επιλέξετε χρώμα, μέγεθος και τεχνοτροπία της σημειοσειράς.

ΣυνάρτησηΕισαγωγή γραμμής τάσης... (Ctrl+T)

Εισάγει μια γραμμή τάσης ως την καμπύλη της άριστης προσαρμογής για την επιλεγμένη σημειοσειρά. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών ειδών συναρτήσεων για τη γραμμή τάσης.

ΣυνάρτησηΕισαγωγή σχέσης... (F6)

Αυτό εισάγει μια εξίσωση ή ανισότητα στο σύστημα συντεταγμένων. Οι εξισώσεις και ανισότητες χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν σχέσεις μεταξύ των συντεταγμένων x και y με τους ίδιους τελεστές κλπ. ως γραφήματα συναρτήσεων. Οι σχέσεις μπορεί να προστεθούν με διαφορετικές τεχνοτροπίες γραμμοσκίασης και χρωμάτων.

ΣυνάρτησηΕισαγωγή ετικέτας... (F8)

Αυτό θα εμφανίσει έναν διάλογο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μορφοποιημένης ετικέτας κειμένου. Η ετικέτα θα δημιουργείται πάντα στο κέντρο της περιοχής γραφήματος αλλά μπορεί κατόπιν να μετακινηθεί σε μια άλλη θέση με το ποντίκι.

ΣυνάρτησηΕπεξεργασία... (Εισαγωγή)

Αυτό θα εμφανίσει έναν διάλογο όπου μπορείτε να αλλάξετε το επιλεγμένο στοιχείο γραφήματος στο κατάλογος συναρτήσεων.

ΣυνάρτησηΔιαγραφή (Διαγραφή)

Αυτό θα διαγράψει το επιλεγμένο στοιχείο γραφήματος στο κατάλογος συναρτήσεων.

ΣυνάρτησηΠροσαρμοσμένες συναρτήσεις... (Ctrl+F)

Αυτό εμφανίζει έναν χρησιμοποιούμενο διάλογο για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες συναρτήσεις και σταθερές πέρα από τις ενσωματωμένες.

ΕστίασηΜεγέθυνση (Ctrl++)

This will zoom in at the center of the graphing area, so you will see 81% of the previous graphing area. If you hold down Shift it will zoom in more, so you see 25% of the previous graphing area.

ΕστίασηΣμίκρυνση (Ctrl+-)

This will zoom out so you see 1.23 times as much as on the previous graphing area. If you hold down Shift it will zoom out more, so you see 4 times the previous graphing area.

ΕστίασηΠαράθυρο (Ctrl+W)

Κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού ενώ επιλέγετε την περιοχή που θέλετε να συμπληρώσετε ολόκληρη την περιοχή του γραφήματος. Δεξιοπατήστε ή πατήστε το πλήκτρο διαφυγής για να ακυρώσετε την εντολή.

ΕστίασηΤετράγωνο (Ctrl+Q)

Αυτό αλλάζει τον άξονα y στην ίδια κλίμακα με τον άξονα x. Θα κάνει έναν κύκλο να εμφανίζεται σωστά αντί να εμφανίζεται ως έλλειψη. Οι άξονες θα παραμείνουν εξίσου κλιμακωμένες μέχρι να απενεργοποιηθούν ξανά.

ΕστίασηΤυπικό (Ctrl+D)

Επιστρέφει τις ρυθμίσεις αξόνων στις ίδιες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δημιουργία ενός νέου σύστημα συντεταγμένων.

ΕστίασηΜετακίνηση συστήματος (Ctrl+M)

Όταν επιλεγεί ο δείκτης ποντικιού αλλάζει σε παλάμη. Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για να μεταφέρετε το σύστημα συντεταγμένων ολόγυρα. Επιλέξτε το στοιχείο μενού ξανά, δεξιοπατήστε ή πατήστε το πλήκτρο διαφυγής για να επιστρέψετε σε κανονική κατάσταση. Ως εναλλακτική λύση σε αυτό το στοιχείο μενού, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Shift και να μεταφέρετε το σύστημα συντεταγμένων ολόγυρα.

ΕστίασηΠροσαρμογή

Αυτό θα αλλάξει τις ρυθμίσεις αξόνων για να εμφανίσουν όλα τα μέρη του επιλεγμένου στοιχείο γραφήματος.

ΕστίασηΠροσαρμογή όλων

Αυτό θα αλλάξει τις ρυθμίσεις αξόνων για να εμφανίσουν όλα τα μέρη όλων των στοιχείων στο κατάλογος συναρτήσεων.

ΥπολογισμόςΜήκος διαδρομής

Υπολογίζει την απόσταση κατά μήκος της διαδρομής μεταξύ δύο σημείων του επιλεγμένου γραφήματος.

ΥπολογισμόςΟλοκλήρωση

Υπολογίζει το ορισμένο ολοκλήρωμα για μια καθορισμένη περιοχή τομέα. Αυτό είναι το ίδιο με την προσημασμένη περιοχή μεταξύ του γραφήματος και του άξονα των x.

ΥπολογισμόςΥπολογισμός (Ctrl+E)

Αυτό θα υπολογίσει την επιλεγμένη συνάρτηση για μια δεδομένη τιμή. Για τυπικές συναρτήσεις f(x), f'(x) και f''(x) υπολογίζονται. Για παραμετρικές συναρτήσεις x(t), y(t), dx/dt, dy/dt και dy/dx υπολογίζονται. Για πολικές συναρτήσεις r(t), x(t), y(t), dr/dt και dy/dt υπολογίζονται.

ΥπολογισμόςΠίνακας...

Αυτός ο διάλογος συμπληρώνει έναν πίνακα με μια περιοχή του χρήστη από τιμές και το αποτέλεσμα του υπολογισμού της επιλεγμένης συνάρτησης για τις τιμές.

ΥπολογισμόςΚίνηση...

Αυτός ο διάλογος σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια κίνηση από τα δεδομένα στο σύστημα συντεταγμένων αλλάζοντας μια υπάρχουσα προσαρμοσμένη σταθερά. Αυτό διευκολύνει να δείτε τι συμβαίνει όταν η σταθερά αλλάζει. Η κίνηση μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα αρχείο δίσκου.

Πρόσθετα

Αυτή είναι η συνηθισμένη θέση για πρόσθετα να βάλουν στοιχεία μενού που ενεργοποιούν το πρόσθετο. Το μενού δεν θα εμφανιστεί αν δεν υπάρχουν πρόσθετα ή το σύστημα προσθέτων δεν είναι διαθέσιμο.

ΒοήθειαΠεριεχόμενα και ευρετήριο (F1)

Εμφανίζει τα περιεχόμενα και το ευρετήριο του αρχείου βοήθειας.

ΒοήθειαΚατάλογος συναρτήσεων (Ctrl+F1)

Εμφανίζει έναν κατάλογο συναρτήσεων και σταθερών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σχεδίαση γραφημάτων.

ΒοήθειαΣυχνές ερωτήσεις

Αυτό θα εμφανίσει έναν κατάλογο συχνών ερωτήσεων και τις απαντήσεις τους.

ΒοήθειαΣυμβουλή της ημέρας

Αυτό θα εμφανίσει κάποιες συμβουλές για τη χρήση του Graph σε έναν πιο βελτιωμένο τρόπο και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του Graph τα οποία μπορεί να μην γνωρίζετε.

ΒοήθειαΔιαδίκτυοΙστότοπος Graph

Εμφανίζει τον ιστότοπο για το Graph στον προεπιλεγμένο περιηγητή ιστού.

ΒοήθειαΔιαδίκτυοΥποστήριξη

Εμφανίζει την αλληλοβοήθεια υποστήριξης για το Graph στον προεπιλεγμένο περιηγητή ιστού.

ΒοήθειαΔιαδίκτυοΔωρεές

Εμφανίζει την ιστοσελίδα που σας επιτρέπει να δωρίσετε στο έργο Graph για να υποστηρίξετε την ανάπτυξή του.

ΒοήθειαΔιαδίκτυοΈλεγχος για ενημερώσεις

Αυτό θα ελέγξει αν μια νέα έκδοση του Graph είναι διαθέσιμη. αν υπάρχει μια νέα έκδοση, θα σας ζητηθεί αν θέλετε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Graph για να μεταφορτώσετε την νέα έκδοση.

ΒοήθειαΠερί του Graph (Alt+F1)

Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης, τα πνευματικά δικαιώματα και τις πληροφορίες άδειας για το Graph.

Shortcuts

Shift+Drag

This allows you to move the coordinate system around. It is basically the same as selecting ΕστίασηΜετακίνηση συστήματος in the menu.

Scroll wheel

You can use the scroll wheel on the mouse to zoom in and out at the position of the cursor in the graphing area.

Ctrl+Arrow

Hold down Ctrl while you use the arrow keys to move the view around in small step. If you also hold down Shift you can move in larger steps.

Ctrl+Home

This zooms in on the x-axis in small steps. If you also hold down Shift you can zoom in larger steps.

Ctrl+End

This zooms out on the x-axis in small steps. If you also hold down Shift you can zoom in larger steps.

Ctrl+PgUp

This zooms in on the y-axis in small steps. If you also hold down Shift you can zoom in larger steps.

Ctrl+PgDn

This zooms out on the y-axis in small steps. If you also hold down Shift you can zoom in larger steps.