Υπολογισμός

Αυτός ο διάλογος χρησιμοποιείται για διαδραστικούς υπολογισμούς σε συναρτήσεις. Ο διάλογος μπορεί να προσαρτηθεί κάτω από τον κατάλογο συναρτήσεων, που είναι προεπιλεγμένος, ή να αποπροσαρτηθεί ως αιωρούμενος διάλογος.

Υπολογισμός

Όταν επιλέγεται το ΥπολογισμόςΥπολογισμός ο διάλογος χρησιμοποιείται για να υπολογίσει την επιλεγμένη συνάρτηση στη δεδομένη τιμή είτε εισηγμένη στον διάλογο είτε εντοπισμένη με το ποντίκι.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον διάλογο, που εμφανίζεται όταν επιλέγεται μια τυπική συνάρτηση. Ο διάλογος θα φαίνεται λίγο διαφορετικός όταν επιλεγεί μια παραμετρική συνάρτηση, μια πολική συνάρτηση ή μια εφαπτομένη.

Μπορείτε να εισάγετε μια τιμή για την οποία θέλετε να υπολογίσετε τη συνάρτηση. Η τιμή θα υπολογιστεί για την επιλεγμένη συνάρτηση στο κατάλογος συναρτήσεων. Αν το αποτέλεσμα είναι στο γράφημα μέσα στο εμφανιζόμενο σύστημα συντεταγμένων, θα σημειωθεί με ένα σταυρό με παύλες. Μπορείτε επίσης να ανιχνεύσετε το σχεδιασμένο γράφημα με το ποντίκι. Πατήστε απλά στο γράφημα με το ποντίκι και η συνάρτηση θα υπολογιστεί στο πλησιέστερο σημείο.

Μπορεί να συμβεί το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού να είναι ένας μιγαδικός αριθμός με φανταστικό μέρος. Αυτός ο αριθμός θα είναι γραμμένος είτε ως a+bi, aθ είτε δεν θα είναι γραμμένος καθόλου ανάλογα με την επιλογή στο Επιλογές.

Όταν πατάτε με το ποντίκι στην περιοχή του γραφήματος μπορείτε να επιλέξετε τι θα προσκολλήσει ο δρομέας:

Συνάρτηση

Ο δρομέας θα προσκολληθεί στο πλησιέστερο σημείο της επιλεγμένης συνάρτησης.

Τομή

Ο δρομέας θα προσκολληθεί στην πλησιέστερη τομή μεταξύ της επιλεγμένης συνάρτησης και κάθε εμφανιζόμενης συνάρτησης (συμπεριλαμβάνοντας αυτή καθεαυτή τη συνάρτηση).

Άξονας των x

Ο δρομέας θα προσκολληθεί στην πλησιέστερη τομή μεταξύ της επιλεγμένης συνάρτησης και του άξονα των x.

Άξονας των y

Ο δρομέας θα προσκολληθεί στην πλησιέστερη τομή μεταξύ της επιλεγμένης συνάρτησης και του άξονα των y. Δεν είναι διαθέσιμο για τυπικές συναρτήσεις.

ακραία τιμή x

Ο δρομέας θα προσκολληθεί στην πλησιέστερη ακραία τιμή για τη συντεταγμένη x. Δεν είναι διαθέσιμο για τυπικές συναρτήσεις.

Ακραία τιμή του y

Ο δρομέας θα προσκολληθεί στην πλησιέστερη τοπική ακραία τιμή για τον συντεταγμένη y.

Εμβαδό

Όταν το ΥπολογισμόςΕμβαδό επιλέγεται, ο διάλογος χρησιμοποιείται για να υπολογίσει το εμβαδό για την επιλεγμένη συνάρτηση σε μια καθορισμένη περιοχή του τομέα. Για τυπικές και παραμετρικές συναρτήσεις και εφαπτομένες το εμβαδό είναι η σημειωμένη περιοχή μεταξύ του γραφήματος και του άξονα των x (ο πραγματικός άξονας x και όχι κατ' ανάγκη ο ορατός) για το δεδομένο εύρος. Το εμβαδό κάτω από τον άξονα x θεωρείται αρνητικό. Για τυπικές συναρτήσεις και εφαπτομένες, αυτό είναι το ίδιο με το ορισμένο ολοκλήρωμα.

Για πολικές συναρτήσεις, το εμβαδό είναι αυτό μεταξύ του γραφήματος στη δεδομένη περιοχή και του αρχικού. Το εμβαδό θεωρείται αρνητικό όταν η γωνία πάει από μια μεγαλύτερη σε μια μικρότερη τιμή (δεξιόστροφα).

Μπορείτε είτε να εισάγετε το πεδίο τιμών στα πλαίσια επεξεργασίας είτε να επιλέξετε το πεδίο τιμών με το ποντίκι. Το υπολογισμένο εμβαδό θα εμφανιστεί κάτω από την περιοχή και το αντίστοιχο εμβαδό θα σημειωθεί με σκίαση στο σύστημα συντεταγμένων. Ο υπολογισμός γίνεται χρησιμοποιώντας τον κανόνα ολοκλήρωσης σημείου 21 Γκάους-Κρόνροντ προσαρμοσμένο με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Αν ένα εκτιμώμενο σχετικό σφάλμα μικρότερο από το 10-4 δεν μπορεί να επιτευχθεί, δεν εμφανίζεται αποτέλεσμα.

Μήκος διαδρομής

Όταν επιλέγεται το ΥπολογισμόςΜήκος διαδρομής ο διάλογος χρησιμοποιείται για να υπολογίσει την απόσταση μεταξύ δύο πεδίο τιμών στο διάλογο ή να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για να το σημειώσετε. Το πεδίο τιμών θα σημειωθεί στο σύστημα συντεταγμένων. Ο υπολογισμός γίνεται μετατρέποντας το σε μια ολοκλήρωση και χρησιμοποιώντας τον τύπο Σίμπσον μέσα από 1000 επαναλήψεις.