Προσαρμοσμένες συναρτήσεις/σταθερές

Το Graph σας επιτρέπει να ορίσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες συναρτήσεις και σταθερές, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε άλλες παραστάσεις στο πρόγραμμα. Μπορεί να θέλετε να το χρησιμοποιήσετε στον συνυπολογισμό συχνά χρησιμοποιούμενων σταθερών και υποπαραστάσεων για να κάνετε πιο γρήγορη και πιο εύκολη χρήση αυτών των στοιχείων. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού ΣυνάρτησηΠροσαρμοσμένες συναρτήσεις... για να εμφανίσετε τον διάλογο.

Εισαγωγή συναρτήσεων

Τα ονόματα συναρτήσεων και σταθερών εισάγονται στην πρώτη στήλη. Το όνομα μπορεί να περιέχει οποιονδήποτε συνδυασμό γραμμάτων, ψηφίων και υπογραμμίσεων, αλλά πρέπει πάντα να ξεκινά με ένα γράμμα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που ήδη είναι εκχωρημένο σε μια ενσωματωμένη συνάρτηση ή μεταβλητή.

Τα ορίσματα συνάρτησης εισάγονται μετά το όνομα σε παρενθέσεις που χωρίζονται με κόμμα, π.χ. f(x,y,z) είναι μια συνάρτηση με όνομα f που παίρνει τρία ορίσματα με ονόματα x, y και z. Όπως το όνομα της συνάρτησης, τα ονόματα ορίσματος πρέπει να αρχίζουν με ένα γράμμα και να περιέχουν μόνο γράμματα και ψηφία.

Οι παραστάσεις που θέλετε να ορίσετε εισάγονται στη δεύτερη στήλη. Οι παραστάσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα ορίσματα στην πρώτη στήλη και όλες τις ενσωματωμένες συναρτήσεις, άλλες προσαρμοσμένες συναρτήσεις και σταθερές και ακόμα να καλούν τους εαυτούς τους αναδρομικά. Ένα σχόλιο μπορεί να γραφτεί μετά από ένα σύμβολο # στο τέλος μιας παράστασης.

Αλλαγή και αφαίρεση συναρτήσεων

Μπορείτε να αφαιρέσετε μια συνάρτηση ή σταθερά καθαρίζοντας το όνομα και τον ορισμό ή επιλέγοντας Αφαίρεση γραμμής από το μενού περιεχομένων. Όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούν τη διαγραμμένη συνάρτηση ή σταθερά θα αποτύχουν όταν υπολογιστούν.

Όταν πατάτε Εντάξει ή Εφαρμογή στον εμφανιζόμενο διάλογο, όλα τα στοιχεία ενημερώνονται για να απεικονίζουν οποιαδήποτε αλλαγή στις συναρτήσεις και σταθερές.