Εισαγωγή f'(x)

Ο παρακάτω εμφανιζόμενος διάλογος χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την πρώτη παράγωγο μιας συνάρτησης. Για να δημιουργήσετε μια παράγωγο, επιλέξτε τη συνάρτηση που θέλετε να παραγωγίσετε και χρησιμοποιήστε το ΣυνάρτησηΕισαγωγή f'(x)....

Αν η συνάρτηση είναι μια τυπική συνάρτηση, η πρώτη παράγωγος είναι η κλίση της συνάρτησης και ορίζεται ως η παραγόμενη συνάρτηση ως προς το x: f'(x) = df(x)/dx

Μπορείτε να διαλέξετε ένα διάστημα, τεχνοτροπία γραμμής, πλάτος σε εικονοστοιχεία και χρώμα για την παράγωγο της συνάρτησης. Η παράγωγος εισάγεται ως μια συνάρτηση και μπορεί να επεξεργαστεί ως τέτοια. Η παράγωγος δεν θα αλλάξει αν επεξεργαστείτε την αρχική συνάρτηση.