Επιλογές

Όταν επιλέξετε το στοιχείο μενού ΕπεξεργασίαΕπιλογές... θα εμφανιστεί ο παρακάτω εμφανιζόμενος διάλογος. Σε αυτόν τον διάλογο μπορείτε να αλλάξετε τις γενικές επιλογές προγράμματος.

Δεκαδικά

Αυτός είναι ο αριθμός των δεκαδικών με τον οποίον εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα. Ο αριθμός δεν έχει καμιά επίδραση στους υπολογισμούς ή τα εμφανιζόμενα γραφήματα.

Πρόσφατα αρχεία

Αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός των πρόσφατα χρησιμοποιούμενων αρχείων που εμφανίζεται στο μενού Αρχείο. Ο αριθμός πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 9. 0 σημαίνει ότι κανένα πρόσφατα χρησιμοποιημένο αρχείο δεν θα εμφανιστεί.

Μέγιστος αριθμός αναιρέσεων

Κάθε φορά που κάνετε μια αλλαγή, το πρόγραμμα θα αποθηκεύσει αρκετές πληροφορίες για να την αναιρέσετε. Ως προεπιλογή το Μέγιστος αριθμός αναιρέσεων είναι 50, που σημαίνει ότι μπορείτε να αναιρέσετε τις τελευταίες 50 αλλαγές που κάνατε στο πρόγραμμα. Τα βήματα αναιρέσεων θα πάρουν ένα μικρό ποσό της μνήμης. Αν το σύστημα σας έχει μικρή RAM, ίσως μπορείτε να ελευθερώσετε κάποια μνήμη μειώνοντας το Μέγιστος αριθμός αναιρέσεων.

Κλίμακα γραμματοσειράς

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε την κλίμακα των γραμματοσειρών και το περισσότερο από την διεπαφή χρήστη. Αυτό είναι κυρίως χρήσιμο αν η ανάλυση της οθόνης σας είναι πολύ υψηλή, ή για κάποια άλλη αιτία, έχετε δυσκολίες ανάγνωσης της διεπαφής χρήστη.

Γλώσσα

Αυτό εμφανίζει έναν κατάλογο διαθέσιμων γλωσσών για το πρόγραμμα. Η επιλεγμένη γλώσσα θα είναι αυτή που θα χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα στο μέλλον. Η γλώσσα μπορεί να επιλεγεί διαφορετικά για κάθε χρήστη.

Προσαρμοσμένο διαχωριστικό δεκαδικών

Το δεκαδικό διαχωριστικό χρησιμοποιείται όταν δεδομένα εξάγονται στα αρχεία και το πρόχειρο. Όταν απενεργοποιείται χρησιμοποιείται το δεκαδικό διαχωριστικό από τις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Αυτό δεν χρησιμοποιείται για παραστάσεις που εισάγονται στο Graph, που χρησιμοποιεί πάντα μια τελεία ως δεκαδικό διαχωριστικό.

Εμφάνιση συμβουλών οθόνης

Όταν υπάρχει ένα σημάδι σε αυτό το πεδίο, θα δείτε ένα μικρό πλαίσιο με μια εξήγηση, όταν κρατάτε πατημένο τον δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα αντικείμενο, όπως ένα πεδίο επεξεργασίας, ένα πλαίσιο επιλογής, κλπ., για λίγα δευτερόλεπτα. Η περιγραφή εμφανίζεται επίσης στη γραμμή κατάστασης στο τέλος του κυρίως παραθύρου.

Αποθηκεύστε τον χώρο εργασίας κατά την έξοδο

Όταν υπάρχει ένα σημάδι σε αυτό το πεδίο, το Graph θα αποθηκεύσει το μέγεθος του κυρίως παραθύρου πριν να εξέλθει. Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθεί το αποθηκευμένο μέγεθος. Αποθηκεύεται επίσης το πλάτος του κατάλογος συναρτήσεων. Όταν το πεδίο δεν έχει σημάδι θα χρησιμοποιηθούν οι επιλογές που αποθηκεύτηκαν τελευταία.

Μιγαδική μορφή

Επιλέξτε πώς θέλετε να εμφανίζεται ένας μιγαδικός αριθμός στο πλαίσιο Υπολογισμός. Το Πραγματικός σημαίνει ότι μόνο το πραγματικοί αριθμοί εμφανίζεται. Αν ένας αριθμός έχει φανταστικό μέρος τότε ο αριθμός δεν θα εμφανιστεί και θα πάρετε ένα σφάλμα. Το Ορθογώνια σημαίνει ότι το μιγαδικοί αριθμοί εμφανίζεται ως a+bi, όπου a είναι το πραγματικό μέρος και b είναι το φανταστικό μέρος. Το Πολικές σημαίνει ότι οι αριθμοί εμφανίζονται ως aθ, όπου a είναι η απόλυτη τιμή του αριθμού και θ είναι η γωνία του αριθμού. Το θ εξαρτάται από την επιλογή μεταξύ Ακτίνια και Μοίρες κάτω από το Τριγωνομετρία στον διάλογο Επεξεργασία αξόνων.

Σημειώστε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πάρετε διαφορετικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο Υπολογισμός ανάλογα με τη ρύθμιση Μιγαδική μορφή: Όταν το Πραγματικός επιλεγεί, το Graph θα προσπαθήσει να βρει ένα πραγματικό αποτέλεσμα εάν είναι δυνατό, ενώ τα Ορθογώνια και Πολικές μπορεί να δώσουν ένα μη πραγματικό αποτέλεσμα για τον ίδιο υπολογισμό.

Έλεγχος για νεότερη έκδοση του Graph στην εκκίνηση

Όταν σημειωθεί κάθε φορά που το πρόγραμμα ξεκινά θα ελέγχει αν μια νεότερη έκδοση του Graph είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Αν βρεθεί μια νέα έκδοση θα ερωτηθείτε αν θέλετε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο για να αναβαθμιστεί το Graph. Αν δεν υπάρχει νέα έκδοση, δεν θα δείτε κανένα μήνυμα. Αν είναι ανενεργό, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε το ΒοήθειαΔιαδίκτυοΈλεγχος για ενημερώσεις για να δείτε αν η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη.