Εισαγωγή εφαπτομένης/καθέτου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω διάλογο για να εισάγετε ή να επεξεργαστείτε μια εφαπτομένη ή κάθετο σε μια συνάρτηση. Για να εισάγετε μια νέα εφαπτομένη ή κάθετο, χρησιμοποιήστε το ΣυνάρτησηΕισαγωγή εφαπτομένης/καθέτου.... Για να αλλάξετε μια υπάρχουσα εφαπτομένη ή κάθετο, επιλέξτε την πρώτα στο κατάλογος συναρτήσεων και χρησιμοποιήστε το ΣυνάρτησηΕπεξεργασία....

Μια εφαπτομένη είναι μια ευθεία γραμμή που ακουμπά το γράφημα της συνάρτησης σε ένα δεδομένο σημείο χωρίς να την τέμνει. Η εφαπτομένη μπορεί όμως να τέμνει το γράφημα αλλού. Μια κάθετος είναι μια ευθεία γραμμή κάθετη στο γράφημα της συνάρτησης σε ένα δεδομένο σημείο. Αν το στοιχείο είναι μια τυπική συνάρτηση το σημείο ορίζεται από την συντεταγμένη x, ενώ το σημείο ορίζεται από την ανεξάρτητη παράμετρο t για παραμετρικές και πολικές συναρτήσεις.

Πεδίο τιμών ορίσματος

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διάστημα για την εφαπτομένη/κάθετο. Τα Από και Μέχρι δείχνουν την αρχή και το τέλος του διαστήματος. Μπορείτε να αφήσετε ένα ή και τα δυο τους κενά για να σχεδιάσετε το γράφημα από μείον άπειρο μέχρι συν άπειρο.

Ακραία σημεία

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε σημειωτές στην αρχή και/ή στο τέλος του διαστήματος. Αν δεν οριστεί κανένα διάστημα, οι σημειωτές θα εμφανιστούν στην άκρη της περιοχής γραφήματος. Η προεπιλογή είναι να μην εμφανίζονται σημειωτές.

Κείμενο υπομνήματος

Εισάγετε μια περιγραφή που θα εμφανιστεί στο υπόμνημα. Αν είναι κενό θα χρησιμοποιηθεί η εξίσωση συνάρτησης.

Ιδιότητες γραφήματος

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών τεχνοτροπιών γραμμών για τις οποίες θέλετε η εφαπτομένη/κάθετος να σχεδιαστεί. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ συμπαγούς, με παύλες, διάστικτη ή έναν συνδυασμό τους. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πλάτος της εφαπτομένης/καθέτου. Το πλάτος σημειώνεται σε εικονοστοιχεία οθόνης. Υπάρχουν επίσης πολλά διαφορετικά χρώματα που μπορείτε να επιλέξετε στο μεταξύ.