Εισαγωγή γραμμοσκίασης

Ο παρακάτω διάλογος χρησιμοποιείται για να προσθέσει μια γραμμοσκίαση στην επιλεγμένη συνάρτηση. Για να εισάγετε μια νέα γραμμοσκίαση, χρησιμοποιήστε το ΣυνάρτησηΕισαγωγή γραμμοσκίασης.... Για να αλλάξετε μια υπάρχουσα γραμμοσκίαση, επιλέξτε την πρώτα στο κατάλογος συναρτήσεων και χρησιμοποιήστε το ΣυνάρτησηΕπεξεργασία.... Η γραμμοσκίαση χρησιμοποιείται για να σημειώσει μια περιοχή μεταξύ του γραφήματος συνάρτησης και κάτι άλλου.

Γραμμοσκίαση

Στην καρτέλα Γραμμοσκίαση μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων τύπων γραμμοσκιάσεων:

Μεταξύ της συνάρτησης και του άξονα των x

Αυτός είναι ο συνηθέστερος τύπος γραμμοσκίασης. Αυτός θα σκιάσει την περιοχή μεταξύ του γραφήματος της συνάρτησης και του άξονα των x στο επιλεγμένο διάστημα. Αν σημειώσετε Μείωση μέχρι το σημείο τομής ή Αύξηση μέχρι το σημείο τομής, το διάστημα θα μειωθεί ή θα αυξηθεί μέχρι το γράφημα να τμήσει τον άξονα των x.

Μεταξύ της συνάρτησης και του άξονα των y

Αυτό θα σκιάσει την περιοχή μεταξύ του γραφήματος της συνάρτησης και του άξονα των y στο επιλεγμένο διάστημα. Αυτό χρησιμοποιείται σπάνια και προφανώς είναι κυρίως χρήσιμο για παραμετρικές συναρτήσεις. Σημειώστε ότι θα χρησιμοποιήστε ακόμα τις συντεταγμένες x για το διάστημα. Αν σημειώσετε Μείωση μέχρι το σημείο τομής ή Αύξηση μέχρι το σημείο τομής, το διάστημα θα μειωθεί ή θα αυξηθεί μέχρι το γράφημα να τμήσει τον άξονα των y.

Κάτω από την συνάρτηση

Αυτό θα γραμμοσκιάσει την περιοχή κάτω από το γράφημα της συνάρτησης μέχρι το τέλος της περιοχής γραφήματος στο επιλεγμένο διάστημα. Αν σημειώσετε το Μείωση μέχρι το σημείο τομής ή το Αύξηση μέχρι το σημείο τομής, το διάστημα θα μειωθεί ή θα αυξηθεί μέχρι να τμήσει το γράφημα το τέλος της περιοχής γραφήματος.

Επάνω από την συνάρτηση

Αυτό θα γραμμοσκιάσει την περιοχή πάνω από το γράφημα της συνάρτησης μέχρι την κορυφή της περιοχής γραφήματος στο επιλεγμένο διάστημα. Αν σημειώσετε το Μείωση μέχρι το σημείο τομής ή το Αύξηση μέχρι το σημείο τομής, το διάστημα θα μειωθεί ή θα αυξηθεί μέχρι να τμήσει το γράφημα την κορυφή της περιοχής γραφήματος.

Μέσα στη συνάρτηση

Αυτό θα γραμμοσκιάσει την περιοχή εσωτερικά της συνάρτησης στο επιλεγμένο διάστημα. Αν σημειώσετε το Μείωση μέχρι το σημείο τομής ή Αύξηση μέχρι το σημείο τομής, το διάστημα θα αυξηθεί ή θα μειωθεί μέχρι το γράφημα να τμήσει τον εαυτό του. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να γραμμοσκιάσετε ένα κλειστό μέρος μιας παραμετρικής ή πολικής συνάρτησης, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να γραμμοσκιάσει τυπικές συναρτήσεις.

Μεταξύ συναρτήσεων

Αυτό θα γραμμοσκιάσει την περιοχή μεταξύ των γραφημάτων των δύο συναρτήσεων. Η πρώτη συνάρτηση είναι αυτή που επιλέξατε στο κατάλογος συναρτήσεων και στο κυρίως παράθυρο, πριν να καλέσετε τον διάλογο. Η δεύτερη συνάρτηση επιλέγεται στο πλαίσιο καταλόγου στην καρτέλα Δεύτερη συνάρτηση. Για τυπικές συναρτήσεις, το διάστημα θα είναι το ίδιο για τις δύο συναρτήσεις. Για παραμετρικές συναρτήσεις, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά διαστήματα για τις δύο συναρτήσεις. Αν δεν επιλέξετε ένα διάστημα για τη δεύτερη συνάρτηση, θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο διάστημα όπως η πρώτη συνάρτηση.

Επιλογές

Στην παρακάτω εμφανιζόμενη καρτέλα Επιλογές, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές για τη γραμμοσκίαση.

Από

Εδώ μπορείτε να εισάγετε μια τιμή, από την οποία θέλετε να ξεκινήσει η γραμμοσκίαση. Ορίστε τη συντεταγμένη x αν χρησιμοποιείτε μια τυπική συνάρτηση ή την παράμετρο t αν χρησιμοποιείτε μια παραμετρική ή πολική συνάρτηση. Αν δεν εισάγετε μια τιμή, η γραμμοσκίαση θα ξεκινήσει από το αρνητικό άπειρο. Αν τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου στο Μείωση μέχρι το σημείο τομής, η συντεταγμένη αρχής της γραμμοσκίασης θα μειωθεί από την εισερχόμενη τιμή μέχρι τη συντεταγμένη που το γράφημα τέμνει τον άξονα, το άκρο της περιοχής γραφήματος, αυτό καθεαυτό ή ένα άλλο γράφημα, ανάλογα με τον τύπο της επιλεγμένης γραμμοσκίασης.

Μέχρι

Εδώ μπορείτε να εισάγετε μια τιμή, στην οποία θέλετε να τελειώσει η γραμμοσκίαση. Ορίστε τη συντεταγμένη x αν χρησιμοποιείτε μια τυπική συνάρτηση ή την παράμετρο t αν χρησιμοποιείτε μια παραμετρική ή πολική συνάρτηση. Αν δεν εισάγετε μια τιμή, η γραμμοσκίαση θα συνεχίσει μέχρι το θετικό άπειρο. Αν τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου στο Αύξηση μέχρι το σημείο τομής, η συντεταγμένη τέλους της γραμμοσκίασης θα αυξηθεί από την εισερχόμενη τιμή μέχρι τη συντεταγμένη που το γράφημα τέμνει τον άξονα, το άκρο της περιοχής γραφήματος, αυτό καθεαυτό ή ένα άλλο γράφημα, ανάλογα με τον τύπο της επιλεγμένης γραμμοσκίασης.

Τεχνοτροπία

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών τεχνοτροπιών για τη γραμμοσκίαση.

Χρώμα

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της γραμμοσκίασης.

Σημείωση περιγράμματος

Σημειώστε αυτό για να σχεδιάσετε μια γραμμή γύρω από το περίγραμμα της γραμμοσκίασης. Ξεσημειώστε το για να αφήσετε τη γραμμοσκίαση χωρίς περίγραμμα, αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε δύο γραμμοσκιάσεις να μοιάζουν με μία.

Δεύτερη συνάρτηση

Όταν έχετε επιλέξει το Μεταξύ συναρτήσεων στην καρτέλα Γραμμοσκίαση, μπορείτε να επιλέξετε τη δεύτερη συνάρτηση στην καρτέλα Δεύτερη συνάρτηση. Ο διάλογος με την καρτέλα Δεύτερη συνάρτηση εμφανίζεται παρακάτω.

Περιοχή γραμμοσκίασης για τη 2η συνάρτηση

Αυτή χρησιμοποιείται για να επιλέξετε το διάστημα για τη δεύτερη συνάρτηση, ακριβώς όπως επιλέξατε το διάστημα για την πρώτη συνάρτηση στην καρτέλα Επιλογές. Αυτό είναι διαθέσιμο μόνο για παραμετρικές συναρτήσεις και όχι για τυπικές συναρτήσεις. Για τυπικές συναρτήσεις το διάστημα για τη δεύτερη συνάρτηση είναι πάντα το ίδιο με το διάστημα για την πρώτη συνάρτηση. Αν δεν εισάγετε ούτε αρχή ούτε τέλος του διαστήματος για μια παραμετρική συνάρτηση, οι τιμές για την πρώτη συνάρτηση θα χρησιμοποιηθούν και για τη δεύτερη συνάρτηση.

Οι γραμμοσκιάσεις είναι ένας θαυμάσιος τρόπος σημείωσης μιας περιοχής, αλλά αν πάρετε περίεργα αποτελέσματα, ελέγξτε ότι επιλέξατε τη σωστή συνάρτηση και το σωστό διάστημα. Αν προσπαθήσετε να γραμμοσκιάσετε ένα διάστημα που τέμνει μια ασύμπτωτη ή αν η γραμμοσκίασή σας συσχετίζεται με μια περίεργη παραμετρική συνάρτηση, μπορεί να πάρετε περίεργα αποτελέσματα. Αλλά πραγματικά, τι περιμένετε;