Εισαγωγή σημειοσειράς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω διάλογο για να προσθέσετε μια σημειοσειρά στο σύστημα συντεταγμένων. Τα σημεία θα εμφανιστούν στο σύστημα συντεταγμένων στην περιοχή γραφήματος ως μια σειρά σημειωτών. Για να εισάγετε μια νέα σημειοσειρά, χρησιμοποιήστε το ΣυνάρτησηΕισαγωγή σημειοσειράς.... Για να αλλάξετε μια υπάρχουσα σημειοσειρά, επιλέξτε την πρώτα στο κατάλογος συναρτήσεων και χρησιμοποιήστε το ΣυνάρτησηΕπεξεργασία....

Μετά την προσθήκη σημειοσειράς, μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης που είναι η καμπύλη βέλτιστης προσαρμογής για τα σημεία.

Στο πλέγμα μπορείτε να εισάγετε τις συντεταγμένες x και y των σημείων. Μπορείτε να εισάγετε οποιονδήποτε αριθμό σημείων θέλετε, αλλά όλα τα σημεία χρειάζονται και τη συντεταγμένη x και τη συντεταγμένη y.

Μπορείτε να επιλέξετε κάποια σημεία και να χρησιμοποιήσετε το μενού δεξιοπατήματος για να τα αντιγράψετε σε ένα άλλο πρόγραμμα. Παρομοίως μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα από άλλα προγράμματα όπως MS Word ή MS Excel και να τα επικολλήσετε σε αυτό το πλέγμα στον διάλογο.

Από το μενού περιεχομένων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εισάγετε δεδομένα από ένα αρχείο. Το Graph μπορεί να εισάγει αρχεία κειμένου χωριζόμενα με καρτέλες, κόμματα ή ;. Τα δεδομένα θα τοποθετηθούν στη θέση του δρομέα. Αυτό κάνει δυνατή τη φόρτωση δεδομένων από περισσότερα από ένα αρχεία, ή να έχετε τις συντεταγμένες x σε ένα αρχείο και τις συντεταγμένες y σε άλλο αρχείο. Στην συνηθισμένη περίπτωση όπου έχετε όλα τα δεδομένα σε ένα αρχείο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο δρομέας βρίσκεται στο πάνω αριστερό κελί πριν να εισάγετε.

Περιγραφή

Στο πλαίσιο επεξεργασίας στην κορυφή του διαλόγου, μπορείτε να εισάγετε ένα όνομα για τη σειρά, που θα εμφανιστεί στο υπόμνημα.

Τύπος συντεταγμένων

Πρέπει να επιλέξετε μεταξύ του τύπου των συντεταγμένων που χρησιμοποιούνται για τα σημεία. Το Καρτεσιανές χρησιμοποιείται όταν θέλετε να ορίσετε συντεταγμένες (x,y). Το Πολικές χρησιμοποιείται όταν θέλετε να ορίσετε συντεταγμένες (θ,r), όπου θ είναι η γωνία και r η απόσταση από την αρχή. Η γωνία θ είναι στο ακτίνια ή σε μοίρες ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση.

Σημειωτής

Στα δεξιά μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών τύπων σημειωτών. Η τεχνοτροπία μπορεί να είναι κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο κλπ. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα και το μέγεθος των σημειωτών. Αν το μέγεθος οριστεί στο 0, δεν θα εμφανιστούν κανένας σημειωτής ή γραμμή σφάλματος.

Σημειώστε ότι αν επιλέξετε ένα βέλος ως σημειωτή, το βέλος θα εμφανιστεί δείχνοντας εφαπτόμενα προς τη γραμμή στο σημείο. Η ενεργή κατεύθυνση συνεπώς εξαρτώνται από τη ρύθμιση του Παρεμβολή. Το πρώτο σημείο δεν εμφανίζεται ποτέ όταν ο σημειωτής είναι ένα βέλος.

Γραμμή

Είναι δυνατό να σχεδιάσετε γραμμές μεταξύ των σημειωτών. Η γραμμή θα σχεδιάζεται πάντα μεταξύ σημείων με την ίδια σειρά που εμφανίζονται στα πλέγμα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών τεχνοτροπιών, χρωμάτων και πλατών για τις γραμμές. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην σχεδιάσετε καμία γραμμή.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων τύπων παρεμβολής: το Γραμμική θα σχεδιάσει ευθείες γραμμές μεταξύ των σημειωτών. Το κυβική εύκαμπτη καμπύλη 1Δ θα σχεδιάσει ένα φυσική κυβική εύκαμπτη καμπύλη, που είναι μια ωραία ομαλή γραμμή που συνδέει όλα τα σημεία ταξινομημένα κατά τη τετμημένη x με 3ο βαθμό πολυωνύμων. Το κυβική εύκαμπτη καμπύλη 2Δ θα σχεδιάσει μια ομαλή κυβική εύκαμπτη καμπύλη μέσα από όλα τα σημεία σε σειρά. Το Συνημιτονοειδές θα σχεδιάσει συνημιτονοειδείς καμπύλες μεταξύ των σημείων, που μπορεί να μην δείχνουν τόσο ομαλές όσο οι κυβικές εύκαμπτες καμπύλες, αλλά δεν υπολείπονται/ξεπερνούν όπως μπορεί να κάνουν οι κυβικές εύκαμπτες καμπύλες.

Ετικέτες

Βάλτε ένα σημάδι στο Εμφάνιση συντεταγμένων για να εμφανίσει καρτεσιανές ή πολικές συντεταγμένες σε κάθε σημείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και στο πτυσσόμενο πλαίσιο να επιλέξετε αν οι ετικέτες θα εμφανίζονται πάνω, κάτω, στα αριστερά ή στα δεξιά των σημείων.

Γραμμές σφάλματος

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε οριζόντιες ή κάθετες γραμμές σφάλματος, γνωστές επίσης ως γραμμές αβεβαιότητας. Εμφανίζονται ως λεπτές γραμμές σε κάθε σημείο στη σημειοσειρά δείχνοντας την αβεβαιότητα του σημείου. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να δείξετε το μέγεθος των γραμμών σφάλματος: το Σταθερό χρησιμοποιείται για να ορίσει ότι όλα τα σημεία έχουν την ίδια αβεβαιότητα. Το Σχετικό χρησιμοποιείται για να ορίσει ένα ποσοστό της συντεταγμένης x ή y για κάθε σημείο ως αβεβαιότητα. Το Προσαρμοσμένο θα προσθέσει μια πρόσθετη στήλη στον πίνακα όπου μπορείτε να ορίσετε μια διαφορετική τιμή αβεβαιότητας για κάθε σημείο. Όλες οι αβεβαιότητες είναι τιμές . Προσαρμοσμένα σφάλματα Υ χρησιμοποιούνται επίσης για να σταθμίσουν τα σημεία κατά τη δημιουργία γραμμών τάσης.