Εισαγωγή ετικέτας

Αυτός ο διάλογος χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή επεξεργασία ετικετών κειμένου. Για να εισάγετε μια ετικέτα χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού ΣυνάρτησηΕισαγωγή ετικέτας.... Η ετικέτα εισάγεται στο κέντρο της περιοχής γραφήματος, αλλά μπορεί να μετακινηθεί σε μια άλλη θέση. Για να αλλάξετε μια υπάρχουσα ετικέτα, είτε διπλοπατήστε πάνω της στην περιοχή γραφήματος ή επιλέξτε την στο κατάλογος συναρτήσεων και χρησιμοποιήστε το ΣυνάρτησηΕπεξεργασία....

Το κείμενο εισάγεται στην περιοχή επεξεργασίας. Μπορείτε να αλλάξετε τεχνοτροπίες κειμένου για διαφορετικά τμήματα του κειμένου. Το χρώμα παρασκηνίου, που μπορεί να είναι οποιοδήποτε συμπαγές χρώμα ή διαφανές, μπορεί να οριστεί μόνο για όλη την ετικέτα. Το πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων όπως μαθηματικά σύμβολα και ελληνικούς χαρακτήρες.

Μια ετικέτα κειμένου μπορεί επίσης να περιέχει οποιοδήποτε αντικείμενο OLE, για παράδειγμα μια εικόνα ή εξίσωση MS. Μπορείτε να επικολλήσετε ένα αντικείμενο OLE στην περιοχή επεξεργασίας όπως κείμενο. Ένα νέο αντικείμενο μπορεί να δημιουργηθεί στη θέση του δρομέα επιλέγοντας Εισαγωγή αντικειμένου στο μενού περιεχομένων. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία απεικονίσεις στο πρόχειρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ειδική επικόλληση στο μενού περιεχομένων για να επιλέξετε την απεικόνιση για επικόλληση.

Όταν πατιέται το πλήκτρο Εντάξει, η ετικέτα θα εμφανιστεί στην περιοχή γραφήματος. Η ετικέτα μπορεί να μετακινηθεί μεταφέροντας την ολόγυρα με το ποντίκι ή μπορεί να κλειδωθεί σε έναν από τους άξονες δεξιοπατώντας πάνω της και επιλέγοντας μια θέση από το μενού περιεχομένων. Από το μενού περιεχομένων μπορείτε επίσης να περιστρέψετε την ετικέτα, για παράδειγμα να εμφανίσετε το κείμενο κάθετα.

Μια ετικέτα μπορεί να περιέχει και να υπολογίζει ένα αριθμητική παράσταση. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν θέλετε να εμφανίσετε την τιμή των προσαρμοσμένων σταθερών σε μια ετικέτα. Το Graph θα προσπαθήσει να υπολογίσει οποιαδήποτε παράσταση σε μια ετικέτα αν τοποθετηθεί σε παρενθέσεις μετά από ένα σύμβολο ποσοστού (%). Αν έχετε 3 προσαρμοσμένες σταθερές a=2.5, b=-3 και c=8.75, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ετικέτα με το κείμενο f(x)=%(a)x2+%(b)x+%(c). Αυτή η ετικέτα θα εμφανιστεί ως f(x)=2.5x2-3x+8.75 στην περιοχή γραφήματος. Όταν αλλάζετε τις σταθερές, η ετικέτα θα ενημερωθεί για να απεικονίζει τις νέες τιμές. Στην παραπάνω περίπτωση, το + που προηγείται του %(b) αφαιρείται επειδή το b υπολογίζει έναν αρνητικό αριθμό.