διακομιστής/πελάτης OLE

διακομιστής OLE

Το Graph έχει υλοποιηθεί ως ένας διακομιστής OLE (σύνδεσης και ενσωμάτωσης αντικειμένου), που σημαίνει ότι τα αντικείμενα Graph μπορούν να OLE τοποθετηθούν (ενσωματωθούν) σε έναν πελάτη OLE. Πολλές εφαρμογές μπορούν να δουλέψουν ως πελάτες OLE, για παράδειγμα το Microsoft Word.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ΕπεξεργασίαΑντιγραφή εικόνας στο Graph για να αντιγράψει το τρέχον περιεχόμενο στο πρόχειρο. Κατόπιν μπορείτε να επιλέξετε Επικόλληση στο Word (ή παρόμοιο σε έναν άλλον πελάτη OLE) για να παρεμβάλετε ένα αντικείμενο Graph από το πρόχειρο. Όταν διπλοπατάτε στο αντικείμενο ένα νέο στιγμιότυπο του Graph θα ξεκινήσει όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε το αντικείμενο. Αν δεν θέλετε να επικολλήσετε τα δεδομένα ως αντικείμενο Graph στο Word, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ΕπικόλλησηΕιδική επικόλληση... στο Word για επικόλληση ως μια εικόνα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο Graph στο Word επιλέγοντας ένα Αντικείμενο στην εργαλειοθήκη και επιλέγοντας το Σύστημα Graph ως Τύπος αντικειμένου. Ο ίδιος διάλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα ενσωματωμένο αντικείμενο Graph από κάποιο υπάρχον αρχείο grf. Αν επιλέξετε το Σύνδεσμος σε αρχείο, θα πάρετε ένα συνδεμένο αντικείμενο αντί για ένα ενσωματωμένο αντικείμενο. Έτσι όλες οι αλλαγές στο αντικείμενο μπορούν να ανακλαστούν στο αρχικό αρχείο grf. Αν το αρχείο grf δεν είναι διαθέσιμο δεν θα μπορέσετε να επεξεργαστείτε το αντικείμενο, αλλά μπορείτε να δείτε ακόμα την εικόνα στο Word.

Για να επεξεργαστείτε ένα αντικείμενο Graph πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Graph στο σύστημα. Αν το Graph δεν είναι εγκατεστημένο θα μπορείτε ακόμα να δείτε την εικόνα αλλά όχι να την επεξεργαστείτε.

Πελάτης OLE

Το Graph μπορεί να δουλέψει ως πελάτης OLE ως μια ετικέτα κειμένου στο Graph σε έναν περιέκτη OLE. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επικολλήσετε εικόνες και αντικείμενα OLE στον χρησιμοποιούμενο επεξεργαστή για να προσθέσετε ετικέτες. Όπως σε οποιονδήποτε άλλον περιέκτη OLE μπορείτε να επεξεργαστείτε το αντικείμενο διπλοπατώντας σε αυτό. Από το μενού περιεχομένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εισαγωγή αντικειμένου... για να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο OLE στην ετικέτα. Ο ίδιος διάλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο από ένα αρχείο. Μπορείτε για παράδειγμα να εισάγετε ένα αρχείο εικόνας με αυτόν τον τρόπο. Για να επεξεργαστείτε ένα αντικείμενο OLE ο διακομιστής πρέπει να εγκατασταθεί στο σύστημα, αλλιώς θα μπορέσετε να δείτε μόνο το αντικείμενο αλλά όχι να το επεξεργαστείτε.