Συχνές ερωτήσεις

Ε:

Ποιες είναι οι απαιτήσεις του συστήματος για το Graph;

Α:

Το Graph απαιτεί Microsoft Windows 2000 ή νεότερο. Έχει δοκιμαστεί στο Windows 2000, Windows XP, Windows Vista και Windows 7.

Ε:

Θα εκτελεστεί το Graph στο Λίνουξ;

Α:

Το Graph είναι μια εγγενής εφαρμογή Windows και δεν έχει δοκιμαστεί στο Λίνουξ, αλλά αρκετοί χρήστες μας πληροφόρησαν ότι το Graph εκτελείται χωρίς προβλήματα στο Λίνουξ με Wine.

Ε:

Will Graph run on a Mac?

Α:

As with the above, you cannot run Graph directly on a Mac. However a bundle of Graph with Wine is available from the website.

Ε:

Πότε θα εκδοθεί η επόμενη έκδοση;

Α:

Όταν είναι έτοιμη.

Ε:

Πώς μπορώ να μετακινήσω το σύστημα συντεταγμένων;

Α:

Όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βελών για να μετακινήσετε το σύστημα συντεταγμένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ΕστίασηΜετακίνηση συστήματος και να μεταφέρετε το σύστημα συντεταγμένων ολόγυρα με το ποντίκι.

Ε:

Πώς μπορώ να μεγεθύνω και να σμικρύνω εύκολα;

Α:

Όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα + και - για μεγέθυνση και σμίκρυνση. Ο τροχός κύλισης στο ποντίκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εστίαση στη θέση του δείκτη ποντικιού. Όταν μετακινείτε τον τροχό κύλισης προς τα πάνω το πρόγραμμα θα εστιάσει στο σύστημα συντεταγμένων και θα κεντράρει την περιοχή του γραφήματος στη θέση του δείκτη ποντικιού. Όταν μετακινείτε τον τροχό κύλισης προς τα κάτω το πρόγραμμα σμικρύνει.

Ε:

Πώς αποθηκεύω τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις;

Α:

Ορίστε τις επιθυμητές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στον διάλογο Επεξεργασία αξόνων και βάλτε ένα σημάδι στο Αποθήκευση ως προεπιλογή πριν πατήσετε το πλήκτρο Εντάξει. Την επόμενη φορά που θα δημιουργήσετε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων, θα χρησιμοποιηθούν οι αποθηκευμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Ε:

Μπορώ να κάνω το πρόγραμμα να θυμάται το μέγεθος και τη θέση του παραθύρου;

Α:

Όταν επιλέγετε το Αποθηκεύστε τον χώρο εργασίας κατά την έξοδο στον διάλογο Επιλογές. Το Graph θα αποθηκεύσει τη θέση και το μέγεθος του κυρίως παραθύρου όταν το πρόγραμμα εξέρχεται. Την επόμενη φορά που το πρόγραμμα θα ξεκινήσει θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο μέγεθος και θέση.

Ε:

Γιατί το πρόγραμμα δεν δέχεται ένα κόμμα ως διαχωριστικό δεκαδικών;

Α:

Ξέρω ότι πολλές χώρες χρησιμοποιούν το κόμμα ως διαχωριστικό του δεκαδικού μέρους από το ακέραιο, αλλά το Graph χρησιμοποιεί το κόμμα για τον διαχωρισμό ορισμάτων συνάρτησης. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί πάντα μια τελεία ως διαχωριστικό δεκαδικών από την ακέραιη τιμή, ανεξάρτητα από τις τοπικές ρυθμίσεις.

Ε:

Πώς σχεδιάζω μια κάθετη γραμμή;

Α:

Μια κάθετη γραμμή μπορεί να σχεδιαστεί ως παραμετρική συνάρτηση. Επιλέξτε το Παραμετρική συνάρτηση ως Τύπος συνάρτησης κατά την προσθήκη της συνάρτησης. Μπορείτε τότε να προσθέσετε την κάθετη γραμμή στο x=5 ως x(t)=5, y(t)=t. Εναλλακτικά μπορείτε να προσθέσετε x=5 ως σχέση.

Ε:

Πώς σχεδιάζω μια συνάρτηση x=f(y);

Α:

Για να σχεδιάσετε μια συνάρτηση με το y ως ανεξάρτητη μεταβλητή, χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μια παραμετρική συνάρτηση. Επιλέξτε Παραμετρική συνάρτηση ως Τύπος συνάρτησης κατά την προσθήκη συνάρτησης. Αν θέλετε να σχεδιάσετε τη συνάρτηση x=sin(y), μπορείτε τώρα να εισάγετε τη συνάρτηση ως x(t)=sin(t), y(t)=t. Εναλλακτικά μπορείτε να την σχεδιάσετε ως μια σχέση όπου μπορείτε να εισάγετε x=sin(y) άμεσα.

Ε:

Πώς σχεδιάζω κύκλο;

Α:

Χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μια παραμετρική συνάρτηση για να σχεδιάσετε έναν κύκλο. Όταν εισάγετε τη συνάρτηση, επιλέξτε Παραμετρική συνάρτηση ως Τύπος συνάρτησης. Μπορείτε τώρα να προσθέσετε έναν κύκλο με ακτίνα 5 και κέντρο στο (2,3) ως x(t)=5cos(t)+2, y(t)=5sin(t)+3. Μπορεί να χρειαστείτε να χρησιμοποιήσετε το ΕστίασηΤετράγωνο για να κάνετε τους άξονες σε ίση κλίμακα. Αλλιώς ο κύκλος μπορεί να μοιάζει με έλλειψη. Ένας κύκλος μπορεί επίσης να προστεθεί ως πολική συνάρτηση, αλλά μόνο με κέντρο στο (0,0). Ένας κύκλος με ακτίνα 5 μπορεί να προστεθεί ως η πολική συνάρτηση r(t)=5. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σχέση και να προσθέσετε τον κύκλο ως (x-2)^2+(y-3)^2=5^2.

Ε:

Why do circles look like ellipses?

Α:

That is probably because the axes are not equally scaled. You can either change the size of the window until the axes scales equally or select ΕστίασηΤετράγωνο in the menu to change the y-axis to scale equal to the x-axis.

Ε:

Πώς υπολογίζω το εμβαδό μεταξύ δύο συναρτήσεων;

Α:

Αν θέλετε να βρείτε το εμβαδό μεταξύ δύο συναρτήσεων f1(x)=3x και f2(x)=x^2, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να δημιουργήσετε μια νέα συνάρτηση που είναι η διαφορά μεταξύ των δύο συναρτήσεων: f(x)=f1(x)-f2(x)=3x-x^2. Μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσετε το ΥπολογισμόςΟλοκλήρωση για να υπολογίσετε το εμβαδό για ένα δεδομένο διάστημα.

Ε:

Πώς σχεδιάζω την αντίστροφη οποιασδήποτε δεδομένης συνάρτησης;

Α:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παραμετρική συνάρτηση για αυτό. Αν θέλετε να σχεδιάσετε την αντίστροφη του f(x)=x2-2x, μπορείτε να την εισάγετε ως την παραμετρική συνάρτηση x(t)=t^2-2t, y(t)=t.

Ε:

Πώς μπορώ να σχεδιάσω το αρνητικό μέρος της f(x)=sqrt(x+2);

Α:

Για κάθε τιμή x, f(x) θα υπολογιστεί το πολύ μια τιμή. Το f(x)=sqrt(x+2) θα έχει συνεπώς μόνο θετικές τιμές του f(x). Για να το σχεδιάσετε για αρνητικό f(x) επίσης, θα πρέπει να δημιουργήσετε δύο ξεχωριστές συναρτήσεις: f(x)=sqrt(x+2) και f(x)=-sqrt(x+2). Εναλλακτικά μπορείτε να το σχεδιάσετε ως σχέση: y^2=x+2.

Ε:

Πώς σχεδιάζω μια μιγαδική συνάρτηση όπως f(t)=e^(i*t);

Α:

Θα θέλετε προφανώς να παρουσιάσετε το πραγματικό μέρος στον άξονα x και το φανταστικό μέρος στον άξονα y. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να σχεδιάσετε τη συνάρτηση ως την παραμετρική συνάρτηση x(t)=re(e^(i*t)), y(t)=im(e^(i*t)). Σημειώστε ότι το Υπολογισμός με μιγαδικούς αριθμούς πρέπει να ενεργοποιηθεί στον διάλογο Επεξεργασία αξόνων.

Ε:

Πώς μπορώ να κάνω το Graph να σχεδιάσει συναρτήσεις με κάθετες ασύμπτωτες σωστά;

Α:

Συναρτήσεις όπως f(x)=tan(x) με κάθετες ασύμπτωτες μπορεί να μην φαίνονται πάντα σωστά. Ως προεπιλογή το Graph θα υπολογίσει τη συνάρτηση για κάθε εικονοστοιχείο στον άξονα x. Αλλά αν το γράφημα έχει μια βαθιά κλίση που πηγαίνει στο άπειρο και πίσω μεταξύ δύο εικονοστοιχείων, το Graph δεν θα το σημειώσει. Για να σχεδιάσετε τη συνάρτηση σωστά μπορείτε να πείτε στο Graph πόσους υπολογισμούς να εκτελέσει. Αυτό μπορεί να εισαχθεί στο πεδίο Βήματα στον διάλογο Εισαγωγή συνάρτησης. Ένας αριθμός περίπου 100000 θα εμφανίσει συνήθως τη συνάρτηση σωστά.

Ε:

Πώς να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF από το Graph;

Α:

Μπορείτε να επιλέξετε να το αποθηκεύσετε ως PDF στον διάλογο Αποθήκευση ως εικόνα.

Ε:

Γιατί το πρόγραμμα δεν θα ξεκινήσει στα Windows 95;

Α:

Το Graph δεν υποστηρίζει πια τα Windows 95. Η τελευταία έκδοση που τρέχει στα Windows 95 ήταν Graph 4.2.