Αποθήκευση ως εικόνα

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού ΑρχείοΑποθήκευση ως εικόνα... για να αποθηκεύσετε το εμφανιζόμενο σύστημα συντεταγμένων ως αρχείο εικόνας. Όταν το στοιχείο μενού έχει επιλεγεί, ένας τυπικός διάλογος του Αποθήκευση ως θα εμφανιστεί. Σε αυτόν τον διάλογο γράφετε ένα όνομα αρχείου, επιλέξτε έναν κατάλογο και επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους εικόνας:

Windows Enhanced Metafile (emf)

Τα μετααρχεία προτιμώνται συνήθως επειδή είναι μικρά και φαίνονται ωραία ακόμα κι όταν κλιμακώνονται. Αν και τα αρχεία emf υποστηρίζονται πλατιά στα MS Windows, δεν είναι πολύ φορητά.

Κλιμακώσιμα διανυσματικά γραφικά (*.svg)

Αυτή είναι μια μορφή για φορητά μετααρχεία και πρέπει συνεπώς να προτιμάται για αρχεία που τοποθετούνται στο διαδίκτυο. Όμως η μορφή δεν υποστηρίζεται ακόμα από όλους τους περιηγητές.

Φορητά γραφικά δικτύου (png)

Τα φορητά γραφικά δικτύου (png) είναι μια μορφή που συμπιέζεται καλύτερα από τα αρχεία bmp. Αυτή είναι η πιο υποστηριγμένη μορφή για ιστοσελίδες, επειδή είναι μικρή και μπορεί να κατανοηθεί από όλους τους περιηγητές.

Ψηφιογραφία Windows (bmp)

Η ψηφιογραφία Windows (bmp) είναι μια τυπική μορφή που υποστηρίζεται από σχεδόν όλα τα προγράμματα Windows που μπορούν να διαβάσουν αρχεία γραφικών.

Joint Photographic Experts Group (jpeg)

Το Joint Photographic Experts Group (jpeg) είναι μια μορφή ψηφιογραφίας με απώλεια. Υποστηρίζεται αλλά δεν συνιστάται επειδή τα γραφήματα γίνονται συνήθως θολά.

Portable Document Format (pdf)

Portable Document Format (pdf) δεν είναι στην πραγματικότητα μια μορφή εικόνας. Είναι ένας τρόπος για να αποθηκεύσετε έγγραφα ως postscript με έναν φορητό τρόπο. Το Graph θα αποθηκεύσει την εικόνα ως φορητά γραφικά δικτύου μέσα σε ένα αρχείο pdf.

Το πλήκτρο Επιλογές... στον διάλογο αποθήκευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει το μέγεθος της εικόνας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις ανάλογα με την επιλεγμένη μορφή εικόνας.