Κίνηση

Αυτός ο διάλογος χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε μια κίνηση αλλάζοντας μια προσαρμοσμένη σταθερά. Η κίνηση μπορεί να παιχθεί άμεσα, να αποθηκευτεί σε ένα αρχείο ή να αντιγραφεί σε ένα έγγραφο. Η κίνηση μπορεί να περιέχει όλα τα στοιχεία που υποστηρίζονται από το Graph, για παράδειγμα συναρτήσεις, σχέσεις, σημειοσειρές, ετικέτες, κλπ.

Σταθερά

Εδώ επιλέγετε ποια σταθερά θέλετε να αλλάξετε στην κίνηση. Η σταθερά πρέπει να έχει ήδη δημιουργηθεί στον διάλογο Προσαρμοσμένες συναρτήσεις/σταθερές. Η επιλεγμένη σταθερά θα αλλαχθεί σε κάθε πλαίσιο στην κίνηση.

Περιοχή

Στα πεδία Από και Μέχρι χρειάζεται να ορίσετε την περιοχή της επιλεγμένης σταθεράς στην κίνηση. Η τιμή Βήμα δείχνει πόσο αλλάζει η σταθερά μεταξύ δύο πλαισίων. Ο αριθμός των πλαισίων δίνεται από (Μέχρι - Από) / Βήμα. Περισσότερα πλαίσια θα δώσουν μια πιο ομαλή κίνηση αλλά θα πάρει περισσότερο χρόνο να δημιουργηθούν και περισσότερο χώρο στο αρχείο στον δίσκο.

Πληροφορίες πλαισίου

Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας στην κίνηση. Αυτό θα επηρεάσει το μέγεθος του αρχείου και τον χρόνο που παίρνει για να δημιουργήσει την κίνηση. Το Πλαίσια/δευτερόλεπτο δείχνει την προεπιλεγμένη ταχύτητα της κίνησης. Οι περισσότερες συσκευές αναπαραγωγής θα μπορούν να ρυθμίσουν την ταχύτητα όταν παίζεται η κίνηση.

Όταν πατάτε το πλήκτρο κίνηση, δημιουργείται μια κίνηση από τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει. Αυτό μπορεί να πάρει κάποιον χρόνο ανάλογα με το ποια στοιχεία υπάρχουν στο σύστημα συντεταγμένων και πόσα πλαίσια απαιτούνται.

Όταν τελειώσει η κίνηση, εμφανίζεται ένα πολύ απλό πρόγραμμα αναπαραγωγής. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να παίξετε την κίνηση. Το πλήκτρο θα σας δώσει κάποιες πρόσθετες επιλογές.

Ταχύτητα

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. Αυτή θα επηρεάσει μόνο την αναπαραγωγή και όχι το αποθηκευμένο αρχείο.

Επανάληψη

Όταν σημειωθεί η κίνηση θα συνεχίσει να αναπαράγεται. Όταν τελειώσει θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή.

Αυτόματη αντιστροφή

Αυτό θα κάνει την κίνηση να εκτελεστεί προς τα πίσω όταν φτάσει στο τέλος. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνδυασμό με την επιλογή Επανάληψη, που θα κάνει την κίνηση να ταλαντεύεται μεταξύ των δύο άκρων.

Αποθήκευση ως...

Αυτό θα αποθηκεύσει την κίνηση ως ένα αρχείο (avi), που μπορεί να παιχτεί από οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής.

Αποθήκευση πλαισίου...

Αυτό θα αποθηκεύσει το τρέχον εμφανιζόμενο πλαίσιο ως αρχείο ψηφιογραφίας. Αυτό μπορεί να είναι είτε ψηφιογραφία Windows (bmp), φορητά γραφικά δικτύου (png) ή Joint Photographic Experts Group (jpeg).

Αποθήκευση όλων των πλαισίων...

Αυτό θα αποθηκεύσει όλα τα πλαίσια ως απλά αρχεία ψηφιογραφίας. Αυτό είναι το ίδιο με την επανάληψη του Αποθήκευση πλαισίου... για κάθε πλαίσιο στην κίνηση.