Εγκατάσταση και έναρξη

Εγκατάσταση

Το Graph συνήθως διανέμεται ως ένα πρόγραμμα εγκατάστασης με όνομα SetupGraph-x.y.exe, όπου x.y είναι ο αριθμός έκδοσης. Για να το εγκαταστήσετε, εκτελέστε απλά το αρχείο και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η εγκατάσταση θα εγκαταστήσει τα ακόλουθα αρχεία στον επιλεγμένο κατάλογο και υποκαταλόγους:

ΑρχείαΠεριγραφή
Graph.exeΤο αρχείο προγράμματος.
PDFlib.dllΗ χρησιμοποιούμενη βιβλιοθήκη για τη δημιουργία αρχείων PDF.
Thumbnails.dllΗ επέκταση κελύφους για εμφάνιση μικρογραφιών των αρχείων grf στον Explorer.
Locale\*.moΜεταφράσεις του προγράμματος.
Help\*.chmΑρχεία βοήθειας σε διαφορετικές γλώσσες.
Plugins\*.pyΜερικά παραδείγματα προσθέτων. Προσαρμοσμένα πρόσθετα μπορούν να τοποθετηθούν εδώ επίσης.
Lib\*.pyΧρησιμοποιούμενα αρχεία βιβλιοθήκης από πρόσθετα.
Examples\*.grfΜερικά παραδείγματα που μπορούν να ανοιχτούν στο Graph.

Η εγκατάσταση θα δημιουργήσει μια συντόμευση στο μενού έναρξης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Κατά την εγκατάσταση επιλέγετε την προτιμώμενη γλώσσα. Αυτό μπορεί να αλλαχθεί αργότερα από τον διάλογο Επιλογές.

Αν μια παλιότερη έκδοση του προγράμματος είναι ήδη εγκατεστημένη, η εγκατάσταση προτείνει να εγκαταστήσετε στον ίδιο κατάλογο. Μπορείτε να την εγκαταστήσετε απλά πάνω στην παλιά έκδοση. Δεν υπάρχει ανάγκη να απεγκαταστήσετε την παλιά έκδοση πρώτα, αλλά βεβαιωθείτε ότι η παλιά έκδοση δεν εκτελείται κατά την εγκατάσταση.

Η ρύθμιση του Graph μπορεί να πάρει παραμέτρους που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα. Αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν θέλετε να αυτοματοποιήσετε την εγκατάσταση.

ΠαράμετροςΠεριγραφή
/SILENTΚαθοδηγεί την ρύθμιση να είναι σιωπηλή, που σημαίνει ότι ο οδηγός και το παράθυρο παρασκηνίου δεν εμφανίζονται αλλά το παράθυρο προόδου της εγκατάστασης εμφανίζεται. Όλα τα άλλα είναι κανονικά, έτσι για παράδειγμα τα μηνύματα σφάλματος κατά την εγκατάσταση εμφανίζονται. Αν μια επανεκκίνηση είναι απαραίτητη, ένα πλαίσιο μηνύματος Επανεκκίνηση τώρα; εμφανίζεται.
/VERYSILENTΚαθοδηγεί την ρύθμιση να είναι πολύ σιωπηλή. Αυτό είναι το ίδιο με τη σιωπηλή, με την προσθήκη ότι δεν εμφανίζεται ούτε η πρόοδος της εγκατάστασης. Αν η επανεκκίνηση είναι απαραίτητη, η ρύθμιση θα επανεκκινήσει χωρίς ερώτηση.
/NORESTARTΚαθοδηγεί τη ρύθμιση να μην επανεκκινήσει ακόμα κι αν είναι απαραίτητη.
/LANG=languageΚαθορίζει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί. Το language καθορίζει το αγγλικό όνομα της γλώσσας. Όταν μια έγκυρη παράμετρος /LANG χρησιμοποιείται, ο διάλογος Επιλογή γλώσσας θα καταργηθεί.
/DIR=x:\dirnameΥπερισχύει του εμφανιζόμενου προεπιλεγμένου ονόματος καταλόγου στη σελίδα οδηγού Επιλογή θέσης προορισμού. Ένα πλήρως εξειδικευμένο όνομα διαδρομής πρέπει να οριστεί.

Απεγκατάσταση

Η απεγκατάσταση γίνεται από το Προσθήκη/αφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου. Επιλέξτε απλά Graph και πατήστε στο πλήκτρο αλλαγή/αφαίρεση. Αυτό θα αφαιρέσει όλα τα ίχνη του προγράμματος. Αν τα αρχεία προστέθηκαν στον κατάλογο εγκατάστασης μετά την εγκατάσταση, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να τα διαγράψετε. Βεβαιωθείτε ότι το Graph δεν εκτελείται κατά την απεγκατάσταση.

Έναρξη

Συνήθως το Graph ξεκινά από τον σύνδεσμο στο μενού Έναρξη. Ένα αρχείο .grf μπορεί να περαστεί ως παράμετρος, οπότε το Graph θα ανοίξει το συγκεκριμένο αρχείο. Πέρα από αυτό οι παράμετροι στον παρακάτω πίνακα μπορεί να περαστούν στο Graph στη γραμμή εντολών.

ΠαράμετροςΠεριγραφή
/SI=fileΈνα ανοικτό αρχείο .grf συνηθίζεται να αποθηκεύεται ως αρχείο εικόνας. Ο τύπος του αρχείου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους υποστηριζόμενους μορφές εικόνας από το Graph.
/WIDTH=widthΧρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το /SI για να ορίσει το πλάτος σε εικονοστοιχεία της εικόνας που θα αποθηκευτεί.
/HEIGHT=heightΧρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το /SI για να ορίσει το ύψος σε εικονοστοιχεία της εικόνας που θα αποθηκευτεί.