Πρόσθετα

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα προσθέτων στο Graph χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Python 3.2 από το http://www.python.org. Η τεκμηρίωση της γλώσσας Python μπορεί να βρεθεί εγκατεστημένη με Python ή στο διαδίκτυο.

Πρόσθετα

Τα πρόσθετα είναι σενάρια Python και διανέμονται συνήθως σε πηγαία μορφή ως αρχεία .py, αλλά μπορούν επίσης να διανεμηθούν ως μεταγλωττισμένα αρχεία .pyc. Τα αρχεία προσθέτων τοποθετούνται στον κατάλογο Plugins όπου είναι εγκατεστημένο το Graph και θα βρεθεί αυτόματα και θα φορτωθεί από το Graph.

[Προειδοποίηση]Προειδοποίηση

Τα πρόσθετα είναι σενάρια, που σημαίνει απλώς μικρά προγράμματα που τρέχουν μες το Graph και αλληλεπιδρούν με το Graph. Αλλά ένα πρόσθετο μπορεί να κάνει καθετί που ένα πρόγραμμα με τα ίδια δικαιώματα μπορεί να κάνει. Αυτό σημαίνει ότι αν το Graph εκτελείται με δικαιώματα διαχειριστή, μπορείτε να γράψετε ένα πρόσθετο που σβήνει όλο τον σκληρό δίσκο. Συνεπώς θα πρέπει να προσέχετε τη χρήση των προσθέτων και να εγκαθιστάτε πρόσθετα μόνο από αξιόπιστες πηγές, ή τουλάχιστον θα πρέπει να ελέγχετε τον πηγαίο κώδικα για ύποπτα μέρη.

Διερμηνευτής Python

Το σύστημα προσθέτων δίνει επίσης πρόσβαση σε έναν διερμηνευτή Python πατώντας F11. Σε αυτόν τον διερμηνευτή μπορείτε να γράψετε εκφράσεις Python και έτσι να κάνετε πολύ προχωρημένα πράγματα στο Graph. Είναι επίσης ένας εύκολος τρόπος να δοκιμάσετε τον κώδικα πριν να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόσθετο.