Animiraj

Pogovorno okno se uporablja za izdelavo animacije s spreminjanjem lastne konstante. Animacijo lahko predvajate neposredno, jo shranite v datoteko ali v dokument. Animacija lahko vsebuje vse elemente Grapha, na primer funkcije, relacije, zaporedja točk, oznake in drugo.

Konstanta

Tukaj izberete konstanto, ki jo hočete spremeniti v animaciji. Konstanto ste morali že predhodno ustvariti v pogovrnem oknu Lastne funkcije/konstante. Izbrana konstanta bo spremenjena v vsaki sliki v animaciji.

Območje

V poljih Od in Do lahko določite območje spreminjanja konstante v animaciji. Vrednost Korak označuje interal spremebe med posameznimi slikami. Število slik je podano z (Do - Od) / Korak. Več slik bo predstavljalo lepšo animacijo, vendar bo trajalo več časa, da Graph to animacijo ustvari in animacija bo zavzela več prostora na disku.

Informacije o sliki

Lahko določite velikost slike za animacijo. Izbira bo vplivala na velikost datoteke, pa tudi na čas potreben za ustvarjanje animacije. Sličic/sekundo označuje privzeto hitrost animacije. Večina predvajalnikov bo znala prilagoditi hitrost, ko bo animacija predvajana.

Ko pritisnete gumb Animiraj, nastane animacija iz izbranih nastavitev. To lahko porabi nekaj časa glede na obstoječe elemente v kordinatnem sistemu in glede na število sličic, ki so potrebne.

Ko je animacija končana, se prikaže zelo preprost predvajalnik. Lahko ga uporabite za predvajanje animacije. Z gumbom dobite še nekaj dodatnih možnosti.

Hitrost

Tukaj lahko zamenjate hitrost predvajanja. To bo vplivalo le na predvajanje, shranjena datoteka ne bo spremenjena.

Ponavljaj

Ko je pred izbiro kljukica, se bo predvajanje animacije nadaljevalo. Ko bo animacije konec, se bo začela znova.

Avtomatsko obrni

Ko se animacija konča, se bo samodejno predvajala v obratni smeri. To je najbojl uporabno v kombinaciji z možnostjo Ponavljaj, ki omogoča animaciji oscilacijo med dvema koncema.

Shrani kot...

To bo shranilo animacijo kot Audio Video Interleave (avi) datoteko, ki jo lahko predvajate z vsemi predvajalniki medijev.

Shrani sličico...

To bo shranilo trenutno prikazano sliko kot bitno sliko. Slika je lahko v Windows Bitmap (bmp), Portable Network Graphics (png) ali Joint Photographic Experts Group (jpeg) formatu.

Shrani vse okvirje...

To bo shranilo vse okvire kot posamezne bitne slike. Isto dosežete, če ponovite Shrani sličico... za vsak okvir v animaciji.