Lastne funkcije/konstante

Graph omogoča definicijo lastnih funkcij in konstant, ki jih nato lahko uporabljate v drugih izrazih v programu. Na ta način si lahko olajšate in skrajšate pisanje konstant in podizrazov, ki jih pogosto uporabljate. Uporabite menijsko izbiro FunkcijaLastne funkcije... v spodnjem oknu.

Vnos funkcij

V prvi stolpec vnesete ime funkcije oziroma konstante, v drugi stolpec pa vnesete pripadajoči izraz. Ime je lahko kombinacija črk in števk, vendar se mora vedno začeti s črko. Ne smete uporabljati imen, ki so že uporabljena za vgrajene funkcije ali spremenljivke.

Argumente funkcije vnesete za imenom le-te v oklepajih, medseboj jih ločite z vejico. N. pr. f(x,y,z) je funkcija z imenom f, ki ima tri argumente x, y in z. Imena argumentov morajo biti, tako kot imena funkcij, kombinacija črk in števk, začeti se morajo s črko.

V drugi stolpec vnesete definicijo izraza. V izrazu lahko nastopajo argumenti iz prvega stolpca in vse vgrajene funkcije, druge lastne funkcije in konstante. Lahko uporabite tudi rekurzivne klice. Komentar zapišite po znaku # na koncu izraza.

Spreminjanje in odstranjevanje funkcij

Funkcijo ali konstanto odstranite tako, da izbiršete njeno ime in definicijo, ali z izbiro Odstrani vrstico v priročnem meniju. Vrednotenje elementov, ki uporabljajo odstranjeno funkcijo ali konstanto, bo spodletelo.

Ko pritisnite gumb V redu ali Potrdi v prikazanem pogovornem oknu, se vsi elementi posodobijo, da vidite vse spremenbe v funkcijah in konstantah.