Vstavi f'(x)

S pomočjo pogovornega okna (na sliki spodaj) vstavite prvi odvod izbrane funkcije. Za ustvarjanje odvoda izberite funkcijo, ki jo želite odvajati in izberite FunkcijaVstavi f'(x)....

Če gre za standardno funkcijo, predstavlja prvi odvod nagib funkcije in je definiran kot funkcija odvajana po x: f'(x) = df(x)/dx

Izbirate lahko interval, slog črte, širino in barvo odvoda funkcije. Odvod se vstavi kot funkcija in ga lahko urejate kot vsako drugo funkcijo. Odvod se ne bo spremenil, če kakorkoli spreminjate funkcijo, katere odvod ste risali.