Vstavi realcijo

Pogovorno okno uporabite za vstavljanje relacije v koordinatni sistem. Relacija predstavlja nenačbe ali enačbe, rečemo jim tudi implicitne funkcije. Novo relacijo vstavite z menijsko izbiro FunkcijaVstavi relacijo.... Za spreminjanje obstoječe relacije, najprej izberite seznam funkcij in uporabite FunkcijaUredi....

Relacija

V vnosno polje vnesite relacijo. Relacija mora biti enačba ali neenačba. x in y sta neodvisni spremenljivki. V enačbi izenačite levo in desno stran enačbe z operatorjem =. Na primer enačba x^2 + y^2 = 25 bo izrisana kot krog s polmerom 5.

V neenačbi je ena stran večja ali manjša od druge strani, izraze primerjate medseboj s štirimi operatorji: <, >, <=, >=. Primer neenačbe:abs(x) + abs(y) < 1. Za določanje območja lahko uporabite dva operatorja, na primer y < sin(x) < 0.5.

Uporabljate lahko iste operatorje in vgrajene funkcije kot pri risanju grafa funckije.Lahko pa ustvarite tudi lastne funkcije.

Omejitve

Tu vnesete pogoje za relacijo. Omejitev je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je neničelna za relacije, ki jih želite narisati in katerega vrednost je 0, za relacije, ki jih ne želite na sliki. Omejitve so navadno sestavljene iz zaporedja neenačb, ki jih povežete z logičnimi operatorji (and, orxor). Tako kot pri relacijah, sta x in y neodvisni spremenljivki.

Primer: Recimo, da imate relacijo x^2 + y^2 25, ki predstavlja polni krog, z omejitvama x 0 and y 0. Narisan bo samo del kroga v

Opis

Na tem mestu vnesete opis, ki bo prikazan v legenda. Če pustite polje prazno, bodo v legendi prikazane relacije in omejitve.

Lastnosti

Tu izbirate slog senčenja za neenačbe ter barvo in debelino za enačbe. Slog senčenja se uporabi samo pri neenačbah in se ne upošteva pri enačbah. Če želite videti območja, ki se prekrivajo, uporabite različne sloge. Širina ponazarja debelino črte, izrisane za enačbe in širino meje (roba) pri neenačbah. Debelino lahko za neenačbe nastavite na 0, kar pomeni, da se rob ne bo izrisal.