Animacija

Pomoću ovog dijalog okna mijenjajući konstantu stvarate animaciju. Animaciju možete pokrenuti izravno, pohraniti u datoteku ili kopirati u dokument. Animacija može sadržavati sve elemente raspoložive u Graph-u, npr.: funkcije, relacije, serije točaka...

Konstanta

U ovom polju određujete koja konstanta se mijenja tokom animacije. Prethodno, konstanta mora biti stvorena u oknu Korisničke funkcije ili konstante. Ova konstanta će se mijenjati u svakoj sličici animacije.

Raspon

Od i Do polja služe za određivanje raspona odabrane konstante u animaciji. Korak određuje prirast konstante između dviju sličica. Broj sličica je određen s (Do - Od) / Korak. Više sličica daje glađu animaciju ali duže traje i zauzima više prostora na disku.

Frame information

Možete odrediti veličinu sličica što utječe na veličinu datoteke i brzinu izvođenja animacije. Broj Slika u sekund određujete ovdje. Često preglednici dopuštaju promjenu ove veličine.

Pritiskom tipke Animacija pokrećete postavljenu animaciju. Ovisno o broju elemenata i sličica, to može potrajati.

Nakon završetka animacije, pokazat će se jednostavan program za izvođenje animacije. Tipka daje neke dodatne mogućnosti.

Brzina

Ovime mijenjate brzinu izvođenja bez utjecaja na pohranjeno.

Ponovi

When checked the animation will continue playing. When finished it will start over again.

Od kraja --> naprijed

Kvačica znači da će se animacija odvijati unazad kada dođe do kraja. Ako označite i Ponovi, ovo će se izvoditi automatski.

Pohrani kao

Pohrana animacije u Audio Video Interleave (avi) datoteku koju mogu pokretati svi programi.

Pohrani sličice...

Pohrana pojedinačne sličice kao bitmape u obliku Windows Bitmap (bmp), Portable Network Graphics (png) ili Joint Photographic Experts Group (jpeg).

Pohrani sve sličice...

Pohrana svih sličica na način kao pri Pohrani sličice....