Korisničke funkcije ili konstante

Graph dopušta definiranje vlastitih funkcija i konstanti koje možete dalje koristiti u jednadžbama u programu. To je korisno pri čestoj upotrebi konstanti i malih jednadžbi, jer ubrzava rad. S izbornika odaberite FunkcijeKorisničke funkcije... i pojavit će se ovakvo okno:

Unos funkcija

Nazivi funkcija i konstanti upisuju se u prvu kolonu. Naziv može sadržavati sva slova, brojeve i podvlaku, ali mora počinjati slovom.

Argumenti funkcije se unose u zagradama, odvojeni zarezom. Npr. f(x,y,z) označava funkciju naziva f s tri argumenta x, y, i z. Isto kao naziv funkcije i argument mora počinjati slovom te može sadržavati samo slova i brojeve.

The expressions you want to define are entered in the second column. The expressions can use the arguments specified in the first column and all built-in functions, other custom functions and constants, and even call themselves recursively. A comment can be written after a # symbol at the end of an expression.

Izmjena ili uklanjanje funkcija

Brisanjem naziva i definicije ili s pomoćnog izbornika odabirom Ukloni redak, uklanjate označenu funkciju. Ni jedan element uklonjene funkcije ili konstante više nije u izračunu.

Tipkama U redu ili Primjeni sve unesene stavke se primjenjuju odmah.