Unos derivacije f'(x)

Preko ovakvog okna možete unijeti prvu derivaciju funkcije. Označite željenu funkciju i s izbornika odaberite FunkcijeUnos derivacije f'(x)....

Za standardne funkcije, prva derivacija predstavlja nagib funkcije, definiran kao diferencijal po x: f'(x) = df(x)/dx.

Za isticanje derivacije možete odrediti stil, širinu linije, boju, a možete odabrati i interval. Derivacija se unosi kao funkcija i može se uređivati. Ako uređujete izvornu funkciju, derivacija se neće promjeniti.