Unos relacije

This dialog is used to insert a relation in the coordinate system. Relation is a common name for inequalities and equations, also known as implicit functions. To insert a relation you use the menu item FunkcijeUnos relacije.... To change an existing relation, you first select it in the panel unosa and use FunkcijeUređivanje....

Relacija

Kroz ovo polje unosite relaciju u graf. To mora biti jednadžba ili nejednadžba. x i y se koriste kao neovisne varijable. Jednadžba je izraz gdje je jedna strana (količina), odvojena obveznim znakom =, jednaka drugoj. Npr.: x^2 + y^2 = 25 će iscrtati krug promjera 5.

Nejednadžba je izraz gdje je jedna strana veća ili manja od druge, odvojena jednim od obveznih operatora: <, >, <=, >=. Npr.: abs(x) + abs(y) < 1. Dva operatora se koriste za određivanje raspona, npr.: y < sin(x) < 0.5.

Koristite iste operatore i raspoložive funkcije kao i za iscrtavanje funkcija. Možete upotrijebiti i korisničke funkcije.

Ograničenja

Here you can enter optional constraints, which can be any numerički izraz. The relation will only be valid and plotted where the constraints are fulfilled, i.e. evaluates to a non-zero value. The constraints usually consist of a series of inequalities separated with the logical operators (and, orxor). As for the relation, x and y are used as the independent variables.

Ako imate relaciju npr.: x^2 + y^2 < 25 koja je šrafirani krug, ograničenje x > 0 i y < 0 će dati prikaz dijela kruga u četvrtom kvadrantu.

Opis

U ovo polje unosite opis koji će prikazati legenda. Ako ostavite prazno, prikazat će se relacija i ogranićenja.

Mogućnosti

Ovdje odabirete stil, boju i debljinu iscrtavanja linije relacije. Stil šrafure se koristi samo za nejednadžbe, a zanemaruje za jednadžbe. Da uočite prekrivanja nejednadžbi, upotrijebite različite stilove. Debljina linije može biti postavljena na 0 da se izbjegne vidljivost granične crte.