Unos teksta

Izborom stavke izbornika FunkcijeUnos teksta... umećete i uređujete tekst opisa. Smjestit će se u središte plohe grafa, a kasnije ga prevucite mišem gdje želite. Izmjene unesenog sadržaja vršite dvoklikom na tekst unutar plohe grafa ili označavanjem u panel unosa odabirom FunkcijeUređivanje....

Tekst se unosi u polje unosa. Moguće je mijenjanje stila različitih dijelova teksta. Boja pozadine i prozirnost se odnose na cijeli sadržaj. Tipkom unosite posebne znakove kao npr. matematičke simbole ili grčka slova.

Tekst može sadržavati i bilo koji OLE objekt, npr. sliku MS jednadžbe. Takav objekt se zalijepi u sadržaj isto kao tekst. Novi objekt možete stvoriti desnim klikom miša i odabirom Umetni objekt iz pomoćnog izbornika. Ako je u međumemoriji više objekata, koristite Zalijepi posebno da zalijepite odgovarajući.

Pritiskom tipke U redu, tekst se pokazuje na grafu. Položaj se mijenja povlačenjem s mišem ili se desnim klikom miša i odabirom Položaj, pa ga možete vezati uz osi. Tekst se može zakretati prema želji te prikazati sadržaj i okomito.

Tekstni okvir može sadržavati i numerički izraz. To je vrlo korisno kada želite pokazati vrijednost korisničke konstante. Ako dodate (%), Graph će izračunati svaku jednadžbu u tekstnom okviru iza tog znaka. Ako imate 3 svoje konstante npr.:, a=2.5, b=-3, i c=8.75, možete upisati f(x)=%(a)x2+%(b)x+%(c). To će biti prikazano kao f(x)=2.5x2-3x+8.75 u grafu. Svaka promjena vrijednosti konstante odrazit će se i u tekstnom okviru. U ovom primjeru, + ispred %(b) je uklonjen jer daje negativni broj.