Dijalozi

Sadržaj

Uređivanje izgleda osi
Mogućnosti
Unos funkcije
Unos tangente ili normale
Umetanje šrafure
Unošenje točaka
Unos linije trenda
Unos teksta
Unos relacije
Unos derivacije f'(x)
Korisničke funkcije ili konstante
Izračun
Tabelarni izračun
Animacija
Pohrana slike