Unos funkcije

Kada poželite unijeti funkciju, izborom stavke izbornika FunkcijeUnos funkcije..., pojavit će se ovakvo okno. Uređivanje postojeće funkcije vrši su u oknu panel unosa izborom FunkcijeUređivanje....

Tip funkcij

You can choose between three different types of functions: Standardne funnkcije, parametarska funkcija and polarna funkcija. A standard function is defined as y=f(x), i.e. for each x-coordinate there is exactly one y-coordinate, though it may be undefined for some x-coordinates.

U parametarskim funkcijama x- i y-koordinate se izračunavaju preko neovisne varijable t, koja se naziva parametar, tj. parametarska funkcija je definirana s dvije funkcije x(t) i y(t).

Polarna funkcija r(t) izračunava udaljenost točke od ishodišta s pripadnim kutem t. t je kut što ga zatvara zraka iz ishodišta kroz danu točku. Znači, x- i y-koordinate su dane jednadžbama x(t)=r(t)*cos(t), y(t)=r(t)*sin(t).

Unos jednadžbe funkcije

Ovdje unosite jednadžbu funkcije. To može biti f(x), x(t),y(t) ili r(t), ovisno o tipu funkcije. Na stranici Popis funkcija možete pregledati sve raspoložive varijable, konstante i funkcije koje možete koristiti.

Raspon argumenta

Ovdje određujete raspon nezavisne varijable u intervalu Od - Do. U slučaju standardne funkcije, ako ostavite prazna polja, graf će se iscrtati od minus do plus beskonačno. U slučaju parametarskih ili polarnih funkcija uvijek trebate odrediti interval. Za njih morate odrediti i broj koraka izračuna. Veći broj točaka daje glađu sliku, ali iscrtavanje dulje traje. Dobro je za standardne funkcije polje Koraci ostaviti prazno da Graph sam odredi optimalni broj. Naravno uvijek možete unijeti broj koraka npr., ako asimptota nije dobro prikazana. Imajte na umu da polje Koraci određuje samo najmanji broj izračuna. Ako je Tip linije postavljen na Automatsko Graph može sam povećati broj koraka pri kritičnim krivulje.

Oznaka krajnje točke

Ovdje određujete početak i kraj intervala. Ako raspon nije određen, krajnje točke će biti tamo gdje graf prelazi granice okna. Standardno nema oznaka.

Tekst legende

Unos sadržaja koji će legenda prikazati. Ako ostavite prazno, prikazat će se jednadžbe.

Izgled grafa

Izbor stila linija za iscrtavanje grafa. Raspoložive su neprekinute, isprekidane, točkaste i kombinirane linije. Stil linij je dostupan samo ako je Tip linije postavljen na Linije ili Automatsko. Ako je Tip linije postavljen na Točke i izračunate točke će tako biti označene. Slično, pri odabiru Linije Tip linije i izračunate točke će tako biti označene. Odabir Automatsko će također iscrtati liniju, ali Graph će oko kritičnih točaka izvršiti više izračuna što daje ljepšu sliku. Krivulja će biti prekinuta ako Graph zaključi da je to asimptota. Možete odrediti i širinu linija brojem piksela i puno različitih boja. Graph će sve to zapamtiti i koristiti zadnje pohranjene postavke.